Materiał w języku ukraińskim

Do pobrania materiał przygotowany w ramach współpracy z AFEW International. Zawiera informacje dotyczące organizacji pracy poradni zakaźnych i poradni metadonowych w języku polskim i ukraińskim. Materiał ma służyć pomocą osobom …

Wsparcie dla osób uchodzących z Ukrainy

Jeśli jesteś osobą żyjącą z HIV lub osobą bliską i potrzebujesz wsparcia prawnego, psychologicznego lub informacyjnego, napisz na mail: kontakt@stowarzyszeniejedenswiat.org Oferujemy konsultacje prawne i psychologiczne. Jeśli chcesz wykonać test na HIV …

Bezpłatne badania w kierunku HIV, HCV i kiły

Szpital Uniwersytecki z okazji Światowego Dnia AIDS w dniach 05-09.12.2022 oferuje bezpłatną możliwość wykonania testów w kierunku HIV, HCV i kiły – więcej informacji znajduje się na stronie: https://www.su.krakow.pl/nasz-szpital/aktualnosci/bezplatne-badania-mikrobiologiczne

Warsztaty grupowe z zarządzania stresem

CO?  Bezpłatny program warsztatów grupowych z zarządzania stresem. Program składa się z 10 dwugodzinnych spotkań, w trakcie których opanujesz kolejne techniki relaksacji oraz techniki zarządzania stresem oparte na terapii poznawczo-behawioralnej. …