Profilaktyka poekspozycyjne
- PEP

W przypadku zawodowej lub wypadkowej ekspozycji na zakażenie HIV (kontakt z krwią, ekspozycja seksualna) możliwe jest wdrożenie bezpłatnej farmakologicznej profilaktyki poekspozycyjne (PEP). W przypadku ekspozycji wypadkowej należy jak najprędzej zgłosić ten fakt przełożonemu i wdrożyć odpowiednią do miejsca pracy procedurę. W przypadku ekspozycji wypadkowe należy czym prędzej zgłosić się do odpowiedniej jednostki prowadzącej PEP.

UWAGA! PEP należy wdrożyć jak najszybciej, ale nie później niż 48, a w wyjątkowych sytuacjach 72 h po zdarzeniu

W przypadku ekspozycji o innym charakterze...

W Krakowie PEP można otrzymać od poniedziałku do piątku w:

Poradni Nabytych Niedoborów Odporności

ul. Śniadeckich 10,

lub w:

Izbie Przyjęć

Oddziału Klinicznego Chorób Zakaźnych

Szpitala Uniwersyteckiego

ul. Jakubowskiego 2

Adresy pozostałych placówek w Polsce można znaleźć TUTAJ.