Szkolenia z zakresu HIV
i infekcji przenoszonych drogą płciową (STI)

Stowarzyszenie w ramach swoich działań realizuje liczne projekty związane z zakażeniem HIV, w tym także działania edukacyjne i szkoleniowe.  Dzięki doświadczeniu  prowadzenia Punktów Konsultacyjno-Diagnostycznych w Krakowie i Rzeszowie mają one także wymiar praktyczny. W ostatnich latach Stowarzyszenie realizowało liczne szkolenia,  a najważniejsze z nich, to:

– Szkolenia certyfikacyjne dla doradców okołotestowych – szkolenie realizowane w 2021 i 2022 r. przy współpracy z Krajowym Centrum ds. AIDS, łącznie przeszkolono 54 osoby;

– Szkolenia dla służb mundurowych w 2021 r. – cykl 11 szkoleń realizowanych przy wsparciu Krajowego Centrum ds. AIDS, łącznie przeszkolono około 600 pracowników służb mundurowych;

– Szkolenia profilaktyczne dla podmiotów prywatnych i innych organizacji, m.in. SKANSKA, State Street Bank, PepsiCo, MONAR, Federacja „Znaki Równości”.

W skład osób szkolących wchodzą przedstawiciele zawodów medycznych i społecznych, w tym pedagożki, lekarze i lekarki, psycholożki i psycholodzy, diagnostki i diagności laboratoryjni posiadający certyfikaty doradców okołotestowych wydawane przez Krajowe Centrum ds. AIDS oraz mający doświadczenie pracy w Punktach Konsultacyjno-Diagnostycznych, co przekłada się na praktyczny aspekt prowadzonych szkoleń. 

 Najczęściej organizowane szkolenia mają charakter wykładowo-warsztatowy, dostosowywany tematycznie do odbiorców, a ich przykładowy zakres to:

 • Wstęp i kontrakt szkolenia;
 • Postawy wobec zakażenia – warsztat (60 min);
 • Historia i epidemiologia;
 • Transmisja zakażenia, czynniki modyfikujące ryzyko zakażenia;
 • Szacowanie ryzyka zakażenia – warsztat (60 min);
 • Profilaktyka zakażenia z uwzględnieniem metod farmakologicznych;
 • Przebieg naturalny zakażenia;
 • Diagnostyka zakażenia – perspektywa laboratoryjna oraz społeczna;
 • Poradnictwo okołotestowe
 • Leczenie zakażenia;
 • Życie z zakażeniem – kwestie związane z aspektami psychologicznymi i społecznymi;
 • Aspekty prawne związane z zakażeniem HIV;
 • Populacje kluczowe i ich charakterystyka w kontekście zakażenia;
 • Wsparcie osób zakażonych, podstawy interwencji kryzysowej;
 • Pozostałe STI, w tym drogi zakażenia, diagnostyka oraz możliwości leczenia.
Jesteś zainteresowany zorganizowaniem szkolenia u siebie? Odezwij się na kontakt@stowarzyszeniejedenswiat.org, a wyślemy Ci zindywidualizowaną ofertę.