OBOWIĄZUJE DOKONYWANIE REJESTRACJI – PROSIMY O WCZEŚNIEJSZE ZAREZERWOWANIE WIZYTY POPRZEZ FORMULARZ NA STRONIE:

Zapraszamy na bezpłatne i anonimowe testy w kierunku HIV do Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego w Krakowie, prowadzonego przez nasze Stowarzyszenie.

PKD mieści się w Punkcie Pobrań Diagnostyki

Plac Szczepański 3
(lokal znajduje się na pierwszym piętrze z dostępem do windy)

Wykonywanie testów i wydawanie wyników:

Testowanie w Polskim Języku Migowym dostępne:

Testowanie w języku rosyjskim dostępne:

INFORMACJE TELEFONICZNE POD NR 513 652 351


W KAŻDY PONIEDZIAŁEK W GODZINACH 09.00-10.00

I W KAŻDY WTOREK W GODZINACH 17.30-19.30

ORAZ POD ADRESEM E-MAIL: PKD.KRAKOW@STOWARZYSZENIEJEDENSWIAT.ORG

W związku z trwającym stanem epidemii wykonanie testu możliwe jest wyłącznie po uprzedniej rejestracji – link do formularza znajduje się powyżej.

W CELU ZAPEWNIENIA WYSOKIEJ JAKOŚCI PORADNICTWA, OSTATNI PACJENT PRZYJMOWANY JEST PÓŁ GODZINY PRZED ZAMKNIĘCIEM PUNKTU.

Ponadto:

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Krajowego Centrum ds. AIDS.

Projekt współfinansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków.

Dofinansowano ze środków budżetu państwa.

Nazwa programu: Krajowy Program Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS na lata 2022-2026

Nazwa projektu: Punkt Konsultacyjno-Diagnostyczny wykonujący badania w kierunku HIV anonimowo i bezpłatnie połączony z poradnictwem okołotestowym w Krakowie

Wartość dofinansowania: 345 000,00 zł

Całkowita wartość zadania: 441 508,88

Krótki opis projektu: Głównym celem projektu jest umożliwienie wykonania bezpłatnego i anonimowego testu w kierunku HIV w ramach prowadzonego przez Stowarzyszenie Profilaktyki Zdrowotnej „Jeden Świat” Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego w Krakowie (PKD). Działalność Punktu opiera się na: profesjonalnym poradnictwie przed i po wykonaniu testu w kierunku HIV, zlecaniu wykonywania testów, pobieraniu krwi oraz wydawaniu wyników. Projekt skierowany jest do populacji ogólnej, w szczególności zamieszkującej na terenie Małopolski – z oferty Punktu skorzystać może każda osoba, która wyraża chęć wykonania testu oraz poszukuje informacji dotyczących ryzyka zakażenia.  Podstawowym efektem projektu będzie uzyskanie wiedzy o swoim statusie serologicznym (czyli wystąpieniu lub braku zakażenia HIV) przez osoby zgłaszające się do PKD. Działania projektowe służą uzyskaniu dostępu do sprawdzonej wiedzy dotyczącej zakażenia HIV oraz profilaktyki zakażeń, zaś u osób, u których zostanie rozpoznane zakażenie – możliwie szybkiemu rozpoczęciu leczenia i poprawie jakości życia. Zwiększenie dostępu do wiedzy o swoim statusie serologicznym przełoży się na zmniejszenie liczby zakażeń HIV w populacji ogólnej.