lek. Mateusz Pliczko | Prezes Zarządu

Absolwent kierunku lekarskiego na Collegium Medicum UJ, członek Komisji Rewizyjnej w Stowarzyszeniu „Jeden Świat” oraz członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA-Poland. Od wielu lat zajmuje się edukacją w zakresie HIV w szkołach średnich, jest certyfikowanym Edukatorem IFMSA-Poland, obecnie prowadzi również szkolenia edukatorów w tym zakresie. W swojej działalności zajmował się zdrowiem reprodukcyjnym i HIV, był Koordynatorem Lokalnym i Członkiem Zespołu Ogólnopolskiego Programu Stałego ds. Zdrowia Reprodukcyjnego i AIDS w IFMSA. Jest certyfikowanym przez Krajowe Centrum ds. AIDS doradcą poradnictwa okołotestowego w zakresie HIV, pracującym w Punktach Konsultacyjno-Diagnostycznych w Krakowie i Rzeszowie. Absolwent szkolenia „Co każdy pomagacz wiedzieć powinien”.
W Stowarzyszeniu zajmuje się koordynacją pracy wolontariuszy w Punkcie Konsultacyjno-Diagnostycznym oraz organizowaniem szkoleń adresowanych do kadr pomocowych, akcji profilaktycznych na terenie Krakowa ( World AIDS Day, Candlelight AIDS Memorial i inne) i działań profilaktycznych w klubach nocnych. Reprezentant Stowarzyszenia na forum innych krakowskich organizacji pozarządowych.

e-mailm.pliczko@stowarzyszeniejedenswiat.org

mgr Paweł Wuwer | Wiceprezes Zarządu

Koordynator Centrum Wsparcia dla Osób Żyjących z HIV i ich bliskich
Aplikant radcowski, absolwent prawa i psychologii stosowanej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Poza kwestiami związanymi z prawem i psychologią, interesuje się również historią, polityką i literaturą.
Posiada certyfikat Lidera Środowiskowego Profilaktyki HIV/AIDS (uczestnik projektu KL.3B 2015), aktualnie przygotowuje się do uzyskania certyfikatu doradcy poradnictwa okołotestowego w zakresie HIV. W Stowarzyszeniu zaangażowany przede wszystkim w koordynowanie zadań związanych z pomocą i wsparciem dla osób żyjących z HIV i ich bliskich, a ponadto w organizację szkoleń i projektów profilaktycznych kierowanych do różnych populacji, służy radą w kwestiach prawnych, angażuje się w działania lobbujące za racjonalizacją przepisów kryminalizujących narażenie na zakażenie.
Jest też przedstawicielem Stowarzyszenia w Federacji Znaki Równości.

e-mail: wuwer.pawel@gmail.com

Tomasz Suchocki | Członek Zarządu

Specjalista ds. kadr i płac oraz rozliczeń i budżetów
Edukator Rówieśniczy ds. HIV/AIDS, realizator programów edukacyjnych i profilaktycznych we współpracy ze Stowarzyszeniem oraz z innymi organizacjami pozarządowymi (KTPU, KPH, IFMSA-Poland i in.).
Wolontariusz przy Punkcie Konsultacyjno-Diagnostycznym w Krakowie i Rzeszowie, w Stowarzyszeniu prowadzi także szkolenia kierowane do różnych grup społecznych. Absolwent kursu z zakresu kadr i płac oraz księgowości, sprawuje opiekę nad finansami organizacji, dba o rzetelne rozliczanie otrzymywanych dotacji.
Współpracownik Fundacji Motywacja i Działanie w Międzyzdrojach – realizacja wielu programów profilaktyczno-edukacyjnych w zakresie HIV/AIDS w Świnoujściu i Międzyzdrojach, w tym współautorstwo programu profilaktyki HIV/AIDS dla szkół gimnazjalnych, rekomendowanego przez Krajowe Centrum ds. AIDS.
Jest przedstawicielem Stowarzyszenia w Koalicji Organizacji Pozarządowych 1Grudnia, a poza Stowarzyszeniem prowadzi krakowskie tramwaje 🙂

e-mail: t.suchocki@stowarzyszeniejedenswiat.org

dr n. społ. Maria Brodzikowska | Wsparcie merytoryczne Punktów Konsultacyjno-Diagnostycznych w Krakowie i Rzeszowie

Absolwentka pedagogiki resocjalizacyjnej w Instytucie Pedagogiki UJ. Stopień doktora uzyskała również na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jej praca doktorska dotyczyła świadomości wychowawczej oraz relacji w związkach osób o mieszanym statusie serologicznym. Posiada dyplom ukończenia studiów podyplomowych „Profilaktyka HIV/AIDS”.
Jest członkinią Polskiego Towarzystwa Naukowego AIDS, certyfikowanym przez Krajowe Centrum ds. AIDS doradcą poradnictwa okołotestowego w zakresie HIV, pracującym w Punktach Konsultacyjno-Diagnostycznych w Krakowie i Rzeszowie oraz adiunktem w Zakładzie Pedagogiki w Instytucie Nauk Społecznych na Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu AWF w Krakowie. Jest również członkinią Zespołu Pedagogiki Młodzieży przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN.
Ukończyła ponadto 4-letnie studium z zakresu psychoterapii w podejściu systemowym w Ośrodku Szkoleń Systemowych w Krakowie, i uzyskała certyfikat psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, jak również ukończyła kurs Racjonalnej Terapii Zachowania I stopnia. Współpracuje w zakresie psychoterapii z Parasolowym Centrum Terapii w Krakowie i Stowarzyszeniem Tęczówka w Katowicach.
Autorka i współautorka licznych badań, publikacji i wystąpień konferencyjnych w kraju i za granicą dotyczących społecznych aspektów zakażeń HIV, współpracowniczka innych organizacji pozarządowych, współautorka programu profilaktyki HIV Fundacji Motywacja i Działanie dla szkół gimnazjalnych, rekomendowanego przez Krajowe Centrum ds. AIDS, członkini Rady Fundacji. Przez 7 lat współpracowała z Krakowskim Towarzystwem Pomocy Uzależnionym, uczestniczka licznych szkoleń dotyczących uzależnień oraz seksualności, w tym seminarium Psychoterapii w Redukcji Szkód z Andrew Tatarsky’m i Trening Restrukturyzacji Postaw Wobec Seksualności z Patti Britton.
Jest także przedstawicielką Stowarzyszenia w Koalicji Organizacji Pozarządowych 1Grudnia oraz w Małopolskim Zespole ds. Realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS na lata 2017-2021.

e-mail: m.brodzikowska@stowarzyszeniejedenswiat.org

mgr Marta Dora | Pełnomocniczka Zarządu ds. Partnerów Kluczowych

Psycholog, psychoterapeuta po całościowym szkoleniu systemowo – psychodynamicznym, seksuolog kliniczny certyfikowany przez Polsie Towarzystwo Seksuologiczne. Jako doradca testowania w kierunku HIV pracuje od 2015 roku, choć aktualnie zdecydowanie rzadziej, niż by chciała. Na co dzień przyjmuje w Poradni Seksuologicznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, Centrum Terapii Synteza i gabinecie prywatnym w Krakowie i Warszawie. W tematyce HIV także uczy, szkoli i publikuje. Jest współredaktorką wydanego przez nasze Stowarzyszenie raportu pt. „Język. Media. HIV. Obraz zakażenia i osób seropozytywnych w artykułach prasowych. 

Jest członkinią Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Naukowego AIDS. Dba o to, aby w krakowskim i rzeszowskim PKD nie zabrakło prezerwatyw 😉

mgr Magdalena Mijas | Specjalistka ds. Szkoleń

Psycholożka, doktorantka w Instytucie Zdrowia Publicznego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Naukowo zajmuje się zdrowiem stygmatyzowanych społecznie populacji. Doświadczenie praktyczne zdobywała pracując w organizacjach pozarządowych świadczących pomoc i wsparcie psychologiczne osobom ze społeczności LGBTQ, między innymi prowadząc grupy wsparcia dla osób transpłciowych w Fundacji Trans-Fuzja. Współzałożycielka i członkini honorowa Federacji Znaki Równości. Certyfikowana przez Krajowe Centrum ds AIDS doradczyni testowa. Pracuje w Punkcie Konsultacyjno-Diagnostycznym w Krakowie. 

lek. Stanisław Żołądek | Specjalista ds. Medycznych

Lekarz w trakcie specjalizacji z zakresu psychiatrii – absolwent Collegium Medicum UJ i pracownik Oddziału Klinicznego Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.
Jest certyfikowanym przez Krajowe Centrum ds. AIDS doradcą poradnictwa okołotestowego w zakresie HIV, pracującym w Punktach Konsultacyjno-Diagnostycznych w Krakowie i Rzeszowie, a także członkiem Polskiego Towarzystwa Naukowego AIDS. Aktualnie w trakcie studium z zakresu psychoterapii w podejściu poznawczo-behawioralnym na Uniwersytecie SWPS w Katowicach. Autor i współautor licznych badań i wystąpień konferencyjnych w zakresie problematyki zakażeń HIV.
Był reprezentantem Stowarzyszenia „Jeden Świat” w Małopolskim Zespole ds. Realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS na lata 2012-2016. Aktualnie zaangażowany w działania Stowarzyszenia w zakresie edukacji studentów medycyny i kadr medycznych w obszarze psychospołecznych aspektów zakażenia HIV.
Edukator Rówieśniczy ds. HIV/AIDS, w trakcie studiów był zaangażowany w działania Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA-Poland: w latach 2010-2011 koordynator ogólnopolskich działań IFMSA-Poland w trakcie obchodów Word AIDS Day i International AIDS Candlelight Memorial, członek Zespołu ds. Szkoleń. Obecnie członek IFMSA-Poland Alumni.

e-mails.zoladek@stowarzyszeniejedenswiat.org

mgr Łukasz Malinowski | Specjalista ds. Marketingu i PR

Nauczyciel matematyki i informatyki – wykształcenie wyższe pedagogiczne, matematyka z informatyką w Instytucie Matematyki na Uniwersytecie Pedagogicznym.
Brał udział w wewnętrznych szkoleniach s z zakresu HIV/AIDS, STIs i substancji psychoaktywnych dla Członków i Wolontariuszy Stowarzyszenia, jak i uczestniczył i współprowadził szkolenia zewnętrzne.
Jest członkiem Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia. W Stowarzyszeniu zajmuje się przede wszystkim tworzeniem projektów graficznych w realizowanych przez nas działaniach i dokumentacją fotograficzną wydarzeń, a także dba o stronę internetową oraz promocję w mediach społecznościowych. Uczestnik licznych szkoleń z zakresu fotografii.

e-mail: l.malinowski@stowarzyszeniejedenswiat.org

dr n. hum. Agnieszka Walendzik-Ostrowska

Pedagożka, absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze (obecnie Uniwersytet Zielonogórski), Podyplomowych Studiów Wychowania Seksualnego na Uniwersytecie Warszawskim oraz Podyplomowych Studiów „Seksuologia Kliniczna. Opiniowanie, Edukacja, Terapia” na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Doktorat obroniła na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego. Pracuje we Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach.
Uzyskała certyfikat trenera edukatorów seksualnych w Towarzystwie Rozwoju Rodziny, a w Krajowym Centrum ds. AIDS certyfikaty edukatora w zakresie psychospołecznych aspektów epidemii HIV/AIDS oraz doradcy poradnictwa okołotestowego w zakresie HIV.
W 2003 roku otrzymała nagrodę „Czerwonej Kokardki”, przyznawaną osobom, które w szczególny sposób przyczyniły się do poprawy jakości życia osób żyjących z HIV, chorych na AIDS, bądź też wniosły istotny wkład w działania profilaktyczne w dziedzinie HIV i AIDS w Polsce. W 2004 roku była nominowana do nagrody „Człowiek Tęczy”, przyznawanej przez środowiska LGBT za działania na rzecz równych praw i przeciwdziałania dyskryminacji. Znalazła się wśród dziesięciu osób, obok tak znakomitych postaci jak prof.
Maria Szyszkowska czy Kinga Dunin.
Współpracuje z ośrodkami prowadzącymi kursy przygotowawcze dla nauczycieli przedmiotu „Wychowanie do życia w rodzinie”. Jest współautorką jedynego w Polsce podręcznika do profilaktyki HIV pt. „Pozytywne życie. O profilaktyce HIV dla edukatorów”, autorką wielu
materiałów edukacyjnych i popularnonaukowych dotyczących wychowania seksualnego, psychospołecznych aspektów epidemii HIV, stałą współpracowniczką miesięcznika „Remedium”, gdzie pisze o profilaktyce HIV, seksualności dzieci i młodzieży oraz edukacji
seksualnej.
Jest członkinią Zespołu Pedagogiki Młodzieży przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN oraz przewodniczącą Komisji ds. edukacji seksualnej przy Polskim Towarzystwie Seksuologicznym.
W Stowarzyszeniu pracuje w Punkcie Konsultacyjno-Diagnostycznym w Krakowie, jest także superwizorką zespołu doradców.
Nałogowo kupuje książki, zwłaszcza reportaże, fascynuje ją judaizm.

Konrad Janik

Student psychologii na Uniwersytecie Pedagogicznym, kierunek o specjalności psychologia kliniczna. Jest zainteresowany psychoterapią i stale podnosi swoje kompetencje w tym obszarze w ramach różnorodnych szkoleń.
W Stowarzyszeniu przede wszystkim realizuje działania wolontaryjne przy PKD w Krakowie, wspiera działania profilaktyczne kierowane do różnych populacji, odpowiada za organizację wydarzeń artystycznych w ramach realizowanych projektów, benefitów i benefisów.

mgr Magdalena Milczarek

Studentka przedostatniego roku psychologii, specjalność kliniczna, absolwentka prawa. Przez wiele lat czas dzieliła się czasem prywatnym i pozytywną energią z ludźmi potrzebującymi podejmując prace wolontariackie. Była opiekunką dzieci uczestniczących w olimpiadzie specjalnej, jak również asystentką osoby z autyzmem w domu pobytu dziennego i uczestniczką programu „Wolontariat na miarę” w krakowskim Centrum Autyzmu. Zainteresowania psychologią postanowiła przekuć z hobby na pracę zawodową – obecnie odbywa staż w Ośrodku dla Osób z Autyzmem „Effatha”. W Stowarzyszeniu jest członkiem zwyczajnym i wolontariuszką przy Punkcie Konsultacyjno- Diagnostycznym w Krakowie, można ją było spotkać na korytarzu jako wsparcie przed konsultacją i badaniem oraz po nich, także podczas eventów organizowanych przez Stowarzyszenie.