Szkolenie dla przyszłych doradców okołotestowych – edycja 2022

Zapraszamy na szkolenie dla przyszłych doradców pracujących w punktach konsultacyjno-diagnostycznych (PKD) wykonujących bezpłatne i anonimowe testy w kierunku HIV.


Dla kogo?
Oferta kierowana jest do osób posiadających wykształcenie wyższe (magisterskie):
- medyczne (lekarze/lekarki, diagności/-tki laboratoryjni/-ne, pielęgniarki/-rze),
- psychologiczne,
- pedagogiczne,
- seksuologiczne
- lub inne pokrewne
oraz doświadczenie zawodowe w pracy z klientem/klientką i podstawową wiedzę w zakresie HIV i AIDS.


W przypadku osób nieposiadających wykształcenia wyższego do udziału w szkoleniu możliwe jest zakwalifikowanie studentów/-tek ostatniego roku powyższych kierunków, jednakże osoby takie w chwili przystępowania do egzaminu końcowego muszą posiadać dyplom ukończenia studiów wyższych.


Jak?
Szkolenie składa się z czterech części: teoretycznej, warsztatowej, superwizyjnej w formie webinarów on-line oraz stażowej – do zrealizowania stacjonarnie w wybranym przez siebie PKD i kończy się egzaminem pisemnym i ustnym.

Wykonawca szkolenia udostępni adresy placówek stażowych wraz z numerami telefonów osób do kontaktu, zaś Uczestnik/Uczestniczka zobowiązani będą do umówienia stażu we własnym zakresie.


Przed rozpoczęciem szkolenia jego Uczestnicy/Uczestniczki będą mieli/miały obowiązek zapoznać się z materiałami na platformie e-learningowej, do której otrzymają link.


Kiedy?
Zajęcia on-line będą odbywać się w piątki (24.06 2022 w godz. 16.00–20.15 oraz 01.07.2022 w godz. 18-20) oraz w soboty i niedziele (9.00–16.15). Terminy zajęć on-line:
- 24-26 czerwca, 1-3 lipca, 9-10 lipca – zajęcia teoretyczne
- lipiec-sierpień – staż (I część, 10 godzin)
- 10-11 września oraz 17-18 września – zajęcia warsztatowe
- wrzesień-październik – staż (II część, 10 godzin)
- 5-6 listopada – superwizja
Szkolenie zakończy się egzaminem on-line w dniu 12 lub 13 listopada 2022 roku.


Koszt
Uczestnicy/Uczestniczki ponoszą jedynie częściowy koszt szkolenia w kwocie 250 zł.
Pozostała kwota 1 920 zł jest finansowana ze środków Ministra Zdrowia w ramach szkolenia organizowanego przez Krajowe Centrum ds. AIDS.

W razie nieukończenia kursu z przyczyn leżących po ich stronie, Uczestnicy/Uczestniczki będą zobowiązani/-ne do pokrycia całości kosztów uczestnictwa w szkoleniu w wysokości 1 920 zł. Do zaliczenia kursu wymagane jest zrealizowanie wszystkich godzin stażu i superwizji oraz min. 90% obecność na zajęciach teoretycznych i warsztatowych.


Terminy rekrutacji:
W celu zgłoszenia na szkolenie należy wypełnić formularz rekrutacyjny dostępny TUTAJ do 22 maja 2022 roku.
Do udziału w szkoleniu mogą zostać zakwalifikowane osoby, które spełniają kryteria wymienione powyżej i pozytywnie przejdą test kwalifikacyjny, który odbędzie się 26 maja 2022 roku o godz. 20.00 z wykorzystaniem platformy on-line. Link do testu zostanie przekazany 25 maja w wiadomości mailowej osobom, które po przesłaniu zgłoszenia zostaną zakwalifikowane do tego etapu rekrutacji.


Informacja o przyjęciu na szkolenie zostanie przesłana do 29 maja 2022 roku, termin wpłat za szkolenie – 5 czerwca 2022 roku.


Kontakt:
Wszystkie pytania dotyczące szkolenia można kierować na adres: kontakt@stowarzyszeniejedenswiat.org z dopiskiem „szkolenie Doradcy”.


Organizatorem szkolenia jest Krajowe Centrum ds. AIDS, agenda Ministra Zdrowia.
Szkolenie jest finansowane ze środków Ministra Zdrowia.
Wykonawcą szkolenia jest Stowarzyszenie Profilaktyki Zdrowotnej „Jeden Świat”.1 920