Materiał w języku ukraińskim

Do pobrania materiał przygotowany w ramach współpracy z AFEW International. Zawiera informacje dotyczące organizacji pracy poradni zakaźnych i poradni metadonowych w języku polskim i ukraińskim. Materiał ma służyć pomocą osobom żyjącym z HIV oraz osobom poszukującym programów substytucyjnych z Ukrainy,  mieszkającym w Małopolsce i na Śląsku.