Wsparcie dla osób uchodzących z Ukrainy

Jeśli jesteś osobą żyjącą z HIV lub osobą bliską i potrzebujesz wsparcia prawnego, psychologicznego lub informacyjnego, napisz na mail:

kontakt@stowarzyszeniejedenswiat.org Oferujemy konsultacje prawne i psychologiczne.

Jeśli chcesz wykonać test na HIV bezpłatnie, anonimowo i bez skierowania, możesz to zrobić w Punkcie Konsultacyjno-Diagnostycznym. Badanie poprzedza rozmowa z doradcą bądź doradczynią. Adres i zasady rejestracji znajdziesz pod linkiem:
https://stowarzyszeniejedenswiat.org/testy-na-hiv-w-krakowie/

Możesz wykonać także test na HIV, HCV i kiłę podczas jednej z naszych akcji szybkiego testowania – za darmo, anonimowo, a wynik otrzymasz w 15 minut. Więcej pod linkiem:

https://stowarzyszeniejedenswiat.org/akcje-testowania/

Jeśli jesteś osobą żyjącą z HIV i potrzebujesz podjąć leczenie ARV w Krakowie skorzystaj z Poradni Nabytych Niedoborów Odporności: ul. Śniadeckich 10, tel. 12 424 73 56. 

Leczenie zakażenia HIV jest bezpłatne dla osób ubezpieczonych. W Polsce ubezpieczenie zdrowotne obejmuje wszystkie osoby (także cudzoziemców), które są legalnie zatrudnione na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o dzieło, od których pracodawca
odprowadza składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), w tym składkę ubezpieczenia zdrowotnego. Warto się upewnić, czy na pewno pracodawca płaci za ciebie składkę ubezpieczenia zdrowotnego. W tym celu wystarczy udać się do najbliższej przychodni lekarza rodzinnego (POZ), podać w rejestracji swój numer PESEL i spytać, czy ma się prawo do świadczeń zdrowotnych. Jeśli numer w systemie EWUŚ (Elektroniczna
Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców) wyświetla się na czerwono, oznacza to, że dana osoba na dany moment nie ma ubezpieczenia i że najprawdopodobniej pracodawca albo nie płaci składek albo zalega z ich uiszczaniem, lub też istnieją nieprawidłowości w ewidencji, powodowane błędnym zgłoszeniem do ZUS. W takiej sytuacji najlepiej skontaktować się z działem kadr pracodawcy i wyjaśnić sprawę. 

Jeśli przyjechałeś/przyjechałaś do Polski z Ukrainy po dniu 24 lutego 2022 roku i masz nadany numer PESEL, jesteś traktowany / traktowana jak osoba ubezpieczona i masz prawo do bezpłatnego leczenia na takich samych zasadach jak obywatele i obywatelki Polski, jednak nie dłużej niż do dnia 24 sierpnia 2023 roku. Jeśli w tym okresie wyjedziesz za granicę na ponad trzydzieści dni, tracisz prawo do legalnego pobytu w Polsce, w  tym do korzystania ze świadczeń zdrowotnych (Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, Dziennik Ustaw z 2022 roku,  poz. 583, art. 11).

Podczas wizyty w poradni potrzebna będzie dokumentacja medyczna z leczenia – jeśli oczywiście jest dostępna. Jeśli nie masz żadnych dokumentów i zaświadczeń, spróbuj przypomnieć sobie nazwę bądź nazwy przyjmowanych leków albo weź ze sobą opakowanie (jeśli je masz). Wszelkie inne dokumenty z leczenia także innych chorób mogą być przydatne – weź je ze sobą. Przed wizytą spisz sobie wszystkie pytania, jakie chciałbyś/chciałabyś zadać. W gabinecie lekarskim możesz niektóre z nich zapomnieć. Taka lista pozwoli ci zdobyć wszystkie informacje, których potrzebujesz, aby poczuć się bezpieczniej.