Projekt „Wiem i spoglądam w przyszłość – kreacja materiałów profilaktycznych dla osób pozbawionych wolności”

Projekt miał na celu zaprojektowanie i wydruk materiałów profilaktycznych w zakresie HIV/AIDS i innych STI dla mężczyzn pozbawionych wolności.

Składał się on z kilku etapów.

Pierwszym z nich było opracowanie treści maksymalnie wyczerpujących temat.

Następnie specjaliści przeprowadzili warsztaty i dyskusje fokusowe z mężczyznami osadzonymi w trzech różnych typach zakładów penitencjarnych w Małopolsce – były to ZK-Nowa Huta w Krakowie, AŚ w Krakowie Podgórzu oraz ZK-Nowy Wiśnicz. Uprzednio przeszkoleni z zakresu podstawowej wiedzy o HIV/AIDS osadzeni wskazywali, co w opracowanych treściach jest istotne, z czego należałoby zrezygnować, co dopowiedzieć a co przeformułować. Tam też skonsultowano pomysły na grafikę, możliwe bariery dla dystrybucji czy zainteresowania materiałami, pomysły na hasła, tytuły i nagłówki w ulotce.

Po konsultacjach zmodyfikowano treści, dopracowano grafikę i formę materiałów, które ostatecznie przyjęły formę broszury stylizowanej na „Fakt” lub „Super Ekspress” (jako najbardziej poczytne gazety w Zakładach) oraz plakatu w stylistyce okładki wspomnianych gazet. Treści oraz grafikę skonsultowano z ekspertami w zakresie chorób zakaźnych, więziennictwa, pracy z osobami osadzonymi oraz z byłym osadzonym.

Po zatwierdzeniu przez Krajowe Centrum ds. AIDS materiały zostały wydrukowane.

Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Krajowego Centrum ds. AIDS.