PONIŻSZE INORMACJE DOTYCZĄ AKTUALNIE WYŁĄCZNIE PKD W KRAKOWIE.
PKD W RZESZOWIE W DALSZYM CIĄGU POZOSTAJE NIECZYNNY DO ODWOŁANIA.

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi zaleceniami, brak dostosowania się do nich może skutkować odmową przyjęcia w PKD.

Dla zapewnienia bezpieczeństwa wprowadziliśmy elektroniczny system rejestracji na anonimowe i bezpłatne testy w kierunku HIV. Z kalendarza należy wybrać datę i godzinę, na którą chcą się Państwo umówić oraz wpisać hasło*, które zostanie podane Doradczyni/Doradcy podczas wizyty. W celu odebrania wyniku testu wykonanego przed zawieszeniem działalności Punktu prosimy o niekorzystanie z formularza rejestracyjnego, tylko o kontakt mailowy..

Prosimy o przemyślane rezerwacje – nie przychodząc w zarezerwowanym terminie, uniemożliwiają Państwo skorzystanie z wizyty komuś innemu. 

Prosimy o wejście do Punktu Pobrań Diagnostyki nie wcześniej niż 5 min przed planowaną wizytą oraz o punktualność – nie będziemy mieli możliwości wykonania testu, jeśli zjawią się Państwo o innej porze. ** Po wejściu do Punktu należy zdezynfekować ręce (dozownik znajduje się przy drzwiach) oraz pozostawać przez cały czas we własnej maseczce zasłaniającej usta i nos.

Prosimy o odroczenie wizyty w naszym PKD lub wcześniejszy kontakt mailowy, jeśli w ciągu ostatnich 14 dni mieli Państwo:

  1. kontakt z osobą z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2,
  2. kontakt z osobą poddaną kwarantannie lub objętą nadzorem epidemiologicznym, 
  3. nałożoną na siebie kwarantannę lub nadzór epidemiologiczny, 
  4. gorączkę (powyżej 37,5), zaburzenia lub utratę węchu, zapalenie spojówek, kaszel, trudności w oddychaniu, biegunki, inne objawy infekcji wirusowej górnych dróg oddechowych lub objawy paragrypowe, 
  5. wykonany test na obecność SARS-Cov-2, a wynik jest dodatni lub wymaga jeszcze powtórzenia.

W przypadku pytań lub rezygnacji z wizyty, prosimy o kontakt mailowy na adres pkd.kopernika@gmail.com (w mailu proszę podać zarezerwowaną datę i godzinę wraz z wpisanym hasłem).

Uprzejmie prosimy o nieprzychodzenie do Punktu z osobami towarzyszącymi – osoby takie powinny ewentualnie oczekiwać poza budynkiem Punktu!

*hasło to dowolne słowo lub ciąg cyfr (przynajmniej dwa znaki), które nie stanowią danych osobowych – prosimy nie wpisywać imion, nazwisk, dat urodzenia, PESEL, etc. Proszę zapamiętać podane hasło, w przeciwnym przypadku nie zostaną Państwo przyjęci.

**Umówienie wizyty na daną godzinę nie gwarantuje przyjęcia dokładnie o tej godzinie – z uwagi na dynamikę pracy Punktu może zdarzyć się konieczność oczekiwania do kilkunastu minut. Prosimy o wyrozumiałość.

Uwaga: w związku z dużą ilością rezerwacji nierealizowanych (tzn. rezerwowania terminu bez przychodzenia na wizytę) zmuszeni zostaliśmy do wymagania adresu mailowego przy rejestracji. Adres przechowujemy do maksymalnie 7 dni od dnia rejestracji, a gromadzimy adresy mailowe w celu wyeliminowania tzw. botów dokonujących rezerwacji automatycznie. Pozostałe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się pod adresem: www.stowarzyszeniejedenswiat.org/rodo

Dokonanie rezerwacji za pośrednictwem formularza jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych! W każdej chwili może ona zostać cofnięta – wystarczy zgłosić takie żądanie na nasz adres mailowy: jedenswiat.krakow@gmail.com