Statut StowarzyszeniaSprawozdanie finansowe za rok 2013 przyjęty przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w dniu 20.06.2014Sprawozdanie finansowe za rok 2014Projekty i działania Stowarzyszenia (stan na czerwiec 2014 r.)