zdjecie2

dr n. społ. Maria Brodzikowska | Prezes Zarządu

Koordynatorka Punktów Konsultacyjno-Diagnostycznych w Krakowie i Rzeszowie
Absolwentka pedagogiki resocjalizacyjnej w Instytucie Pedagogiki UJ. Stopień doktora uzyskała również na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jej praca doktorska dotyczyła świadomości wychowawczej oraz relacji w związkach osób o mieszanym statusie serologicznym. Posiada dyplom ukończenia studiów podyplomowych „Profilaktyka HIV/AIDS”.
Jest członkinią Polskiego Towarzystwa Naukowego AIDS, certyfikowanym przez Krajowe Centrum ds. AIDS doradcą poradnictwa okołotestowego w zakresie HIV, pracującym w Punktach Konsultacyjno-Diagnostycznych w Krakowie i Rzeszowie oraz adiunktem w Zakładzie Pedagogiki w Instytucie Nauk Społecznych na Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu AWF w Krakowie. Jest również członkinią Zespołu Pedagogiki Młodzieży przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN.
Aktualnie w trakcie 4-letniego studium z zakresu psychoterapii w podejściu systemowym w Ośrodku Szkoleń Systemowych w Krakowie, przygotowującym do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, jak również ukończyła kurs Racjonalnej Terapii Zachowania I stopnia. Współpracuje w zakresie psychoterapii z Parasolowym Centrum Terapii w Krakowie i Stowarzyszeniem Tęczówka w Katowicach.
Autorka i współautorka licznych badań, publikacji i wystąpień konferencyjnych w kraju i za granicą dotyczących społecznych aspektów zakażeń HIV, współpracowniczka innych organizacji pozarządowych, współautorka programu profilaktyki HIV Fundacji Motywacja i Działanie dla szkół gimnazjalnych, rekomendowanego przez Krajowe Centrum ds. AIDS, członkini Rady Fundacji. Przez 7 lat współpracowała z Krakowskim Towarzystwem Pomocy Uzależnionym, uczestniczka licznych szkoleń dotyczących uzależnień oraz seksualności, w tym seminarium Psychoterapii w Redukcji Szkód z Andrew Tatarsky’m i Trening Restrukturyzacji Postaw Wobec Seksualności z Patti Britton.
Jest także przedstawicielką Stowarzyszenia w Koalicji Organizacji Pozarządowych 1Grudnia oraz w Małopolskim Zespole ds. Realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS na lata 2017-2021.

e-mail: m.brodzikowska@stowarzyszeniejedenswiat.org

staszek

lek. Stanisław Żołądek | Wiceprezes Zarządu

Lekarz w trakcie specjalizacji z zakresu psychiatrii – absolwent Collegium Medicum UJ i pracownik Oddziału Klinicznego Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.
Jest certyfikowanym przez Krajowe Centrum ds. AIDS doradcą poradnictwa okołotestowego w zakresie HIV, pracującym w Punktach Konsultacyjno-Diagnostycznych w Krakowie i Rzeszowie, a także członkiem Polskiego Towarzystwa Naukowego AIDS. Aktualnie w trakcie studium z zakresu psychoterapii w podejściu poznawczo-behawioralnym na Uniwersytecie SWPS w Katowicach. Autor i współautor licznych badań i wystąpień konferencyjnych w zakresie problematyki zakażeń HIV.
Był reprezentantem Stowarzyszenia „Jeden Świat” w Małopolskim Zespole ds. Realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS na lata 2012-2016. Aktualnie zaangażowany w działania Stowarzyszenia w zakresie edukacji studentów medycyny i kadr medycznych w obszarze psychospołecznych aspektów zakażenia HIV.
Edukator Rówieśniczy ds. HIV/AIDS, w trakcie studiów był zaangażowany w działania Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA-Poland: w latach 2010-2011 koordynator ogólnopolskich działań IFMSA-Poland w trakcie obchodów Word AIDS Day i International AIDS Candlelight Memorial, członek Zespołu ds. Szkoleń. Obecnie członek IFMSA-Poland Alumni.

e-mails.zoladek@stowarzyszeniejedenswiat.org

tomasz

Tomasz Suchocki | Skarbnik Stowarzyszenia

Specjalista ds. kadr i płac oraz rozliczeń i budżetów
Edukator Rówieśniczy ds. HIV/AIDS, realizator programów edukacyjnych i profilaktycznych we współpracy ze Stowarzyszeniem oraz z innymi organizacjami pozarządowymi (KTPU, KPH, IFMSA-Poland i in.).
Wolontariusz przy Punkcie Konsultacyjno-Diagnostycznym w Krakowie i Rzeszowie, w Stowarzyszeniu prowadzi także szkolenia kierowane do różnych grup społecznych. Absolwent kursu z zakresu kadr i płac oraz księgowości, sprawuje opiekę nad finansami organizacji, dba o rzetelne rozliczanie otrzymywanych dotacji.
Współpracownik Fundacji Motywacja i Działanie w Międzyzdrojach – realizacja wielu programów profilaktyczno-edukacyjnych w zakresie HIV/AIDS w Świnoujściu i Międzyzdrojach, w tym współautorstwo programu profilaktyki HIV/AIDS dla szkół gimnazjalnych, rekomendowanego przez Krajowe Centrum ds. AIDS.
Jest przedstawicielem Stowarzyszenia w Koalicji Organizacji Pozarządowych 1Grudnia, a poza Stowarzyszeniem prowadzi krakowskie tramwaje 🙂

e-mail: t.suchocki@stowarzyszeniejedenswiat.org

person

mgr Paweł Wuwer | Sekretarz Zarządu

Koordynator Centrum Wsparcia dla Osób Żyjących z HIV i ich bliskich
Absolwent prawa i student IV roku psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Poza kwestiami związanymi z prawem i psychologią, interesuje się również historią, polityką i literaturą.
Posiada certyfikat Lidera Środowiskowego Profilaktyki HIV/AIDS (uczestnik projektu KL.3B 2015), aktualnie przygotowuje się do uzyskania certyfikatu doradcy poradnictwa okołotestowego w zakresie HIV. W Stowarzyszeniu zaangażowany przede wszystkim w koordynowanie zadań związanych z pomocą i wsparciem dla osób żyjących z HIV i ich bliskich, a ponadto w organizację szkoleń i projektów profilaktycznych kierowanych do różnych populacji, służy radą w kwestiach prawnych, angażuje się w działania lobbujące za racjonalizacją przepisów kryminalizujących narażenie na zakażenie.
Jest też przedstawicielem Stowarzyszenia w Federacji Znaki Równości.

e-mail: wuwer.pawel@gmail.com

dora

mgr Marta Dora | Pełnomocniczka Zarządu ds. Partnerów Kluczowych

Koordynatorka projektu „Analiza sposobu prezentowania HIV i osób żyjących z HIV w mediach ogólnopolskich”
Absolwentka psychologii stosowanej na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studiów z zakresu wychowania seksualnego na Uniwersytecie Warszawskim. Ma otwarty przewód doktorski w Instytucie Psychologii UJ oraz przewód certyfikacyjny seksuologa klinicznego przy Polskim Towarzystwie Seksuologicznym. Uczestniczy w całościowym szkoleniu psychoterapeutycznym przygotowującym do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
Pracuje jako psycholog i psychoterapeuta w Poradni Oddziału Klinicznego Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie oraz w Pracowni Seksuologii UJ CM. Jest certyfikowanym przez Krajowe Centrum ds. AIDS doradcą poradnictwa okołotestowego w zakresie HIV, pracującym w Punktach Konsultacyjno-Diagnostycznych w Krakowie i Rzeszowie. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi, w Fundacji Trans-fuzja udzielając pomocy psychologicznej osobom transpłciowym i ich bliskim, w Stowarzyszeniu Profilaktyki i Wsparcia w zakresie HIV/AIDS „Jeden Świat” prowadząc telefon interwencyjny, szkolenia i warsztaty.
Jako wykładowca akademicki współpracuje m.in. ze School of Medicine in English UJ CM, Instytutem Psychologii UJ, Instytutem Filozofii UJ oraz Uniwersytetem SWPS. Jest członkinią Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego, Polskiego Towarzystwa Naukowego AIDS oraz International Association for the Study of Sexuality, Culture and Society.

e-mail: m.dora@stowarzyszeniejedenswiat.org

person

mgr Łukasz Malinowski | Specjalista ds. Marketingu i PR

Nauczyciel matematyki i informatyki – wykształcenie wyższe pedagogiczne, matematyka z informatyką w Instytucie Matematyki na Uniwersytecie Pedagogicznym.
Brał udział w wewnętrznych szkoleniach s z zakresu HIV/AIDS, STIs i substancji psychoaktywnych dla Członków i Wolontariuszy Stowarzyszenia, jak i uczestniczył i współprowadził szkolenia zewnętrzne.
Jest członkiem Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia. W Stowarzyszeniu zajmuje się przede wszystkim tworzeniem projektów graficznych w realizowanych przez nas działaniach i dokumentacją fotograficzną wydarzeń, a także dba o stronę internetową oraz promocję w mediach społecznościowych. Uczestnik licznych szkoleń z zakresu fotografii.

e-mail: l.malinowski@stowarzyszeniejedenswiat.org

mijas

mgr Magdalena Mijas | Specjalistka ds. Rozwoju Badań Naukowych

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim, Podyplomowych Studiów Pomocy Psychologicznej w Dziedzinie Seksuologii na UAM w Poznaniu oraz Podyplomowych Studiów w Zakresie Wychowania Seksualnego na Uniwersytecie Warszawskim. Obecnie doktorantka na Wydziale Nauk o Zdrowiu CM UJ.
Członkini Polskiego Towarzystwa Naukowego AIDS, certyfikowana przez Krajowe Centrum ds. AIDS doradczyni poradnictwa okołotestowego w zakresie HIV, pracująca w Punktach Konsultacyjno-Diagnostycznych w Krakowie i Rzeszowie, nauczycielka akademicka, badaczka, autorka publikacji i wystąpień z zakresu psychologii LGBTQ, zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego, społecznych aspektów zakażeń HIV oraz historii seksualności. Redaktorka książek „Wprowadzenie do psychologii LGB” oraz „Seksualność człowieka. Wybrane zagadnienia”.
Współpracuje ze Stowarzyszeniem Profilaktyki i Wsparcia w zakresie HIV/AIDS „Jeden Świat” prowadząc poradnictwo okołotestowe, poradnictwo psychologiczne i badania naukowe oraz Fundacją Trans-Fuzja świadcząc poradnictwo i pomoc psychologiczną. Zasiada w zarządzie Federacji Znaki Równości.

e-mail: m.mijas@stowarzyszeniejedenswiat.org

person

lek. Mateusz Pliczko | Specjalista ds. Wolontariatu

Koordynator wydarzeń profilaktycznych
Absolwent kierunku lekarskiego na Collegium Medicum UJ, członek Komisji Rewizyjnej w Stowarzyszeniu „Jeden Świat” oraz członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA-Poland. Od wielu lat zajmuje się edukacją w zakresie HIV w szkołach średnich, jest certyfikowanym Edukatorem IFMSA-Poland, obecnie prowadzi również szkolenia edukatorów w tym zakresie. W swojej działalności zajmował się zdrowiem reprodukcyjnym i HIV, był Koordynatorem Lokalnym i Członkiem Zespołu Ogólnopolskiego Programu Stałego ds. Zdrowia Reprodukcyjnego i AIDS w IFMSA. Jest certyfikowanym przez Krajowe Centrum ds. AIDS doradcą poradnictwa okołotestowego w zakresie HIV, pracującym w Punktach Konsultacyjno-Diagnostycznych w Krakowie i Rzeszowie. Absolwent szkolenia „Co każdy pomagacz wiedzieć powinien”.
W Stowarzyszeniu zajmuje się koordynacją pracy wolontariuszy w Punkcie Konsultacyjno-Diagnostycznym oraz organizowaniem szkoleń adresowanych do kadr pomocowych, akcji profilaktycznych na terenie Krakowa ( World AIDS Day, Candlelight AIDS Memorial i inne) i działań profilaktycznych w klubach nocnych. Reprezentant Stowarzyszenia na forum innych krakowskich organizacji pozarządowych.

e-mail: m.pliczko@stowarzyszeniejedenswiat.org

person

dr n. hum. Agnieszka Walendzik-Ostrowska

UPedagożka, absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze (obecnie Uniwersytet Zielonogórski), Podyplomowych Studiów Wychowania Seksualnego na Uniwersytecie Warszawskim oraz Podyplomowych Studiów „Seksuologia Kliniczna. Opiniowanie, Edukacja, Terapia” na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pracuje w Katedrze Pedagogiki Społecznej i Resocjalizacji we Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach oraz pełni funkcję Dziekana Wydziału Humanistyczno-Pedagogicznego tej uczelni.
Jest certyfikowaną trenerką edukatorów seksualnych, edukatorką w zakresie psychospołecznych aspektów epidemii HIV/AIDS oraz certyfikowaną przez Krajowe Centrum ds. AIDS doradczynią poradnictwa okołotestowego w zakresie HIV, pracującą w Punkcie Konsultacyjno-Diagnostycznym w Krakowie, jak również superwizorką zespołu doradców PKD prowadzonych przez Stowarzyszenie. Współpracuje z ośrodkami prowadzącymi kursy przygotowawcze dla nauczycieli przedmiotu „Wychowanie do życia w rodzinie”. Zajmuje się również profilaktyką społeczną oraz edukacją seksualną oraz jest członkinią Zespołu Pedagogiki Młodzieży przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN.
Jest współautorką podręcznika dla edukatorów pt. „Pozytywne życie. O profilaktyce HIV dla edukatorów”, autorką wielu materiałów edukacyjnych i popularnonaukowych dotyczących wychowania seksualnego, psychospołecznych aspektów epidemii HIV, stałą współpracowniczką miesięcznika „Remedium”, gdzie pisze o profilaktyce HIV, rozwoju psychoseksualnym dzieci i młodzieży oraz edukacji seksualnej.

person

mgr Justyna Kulczycka

Uczestniczka projektu Kl.3B 2013, Liderka Środowiskowa Profilaktyki HIV/AIDS. W Stowarzyszeniu wspiera działania profilaktyczne kierowane przede wszystkim do populacji studentów oraz zajmuje się pomocą socjalną dla osób seropozytywnych w trudnej sytuacji życiowej, w tym także dla nowo diagnozowanych obcokrajowców. Szczególnie bliskim dla niej tematem jest przeciwdziałanie dyskryminacji osób zakażonych.
Poza Stowarzyszeniem „Jeden Świat” jest także wolontariuszką Stowarzyszenia „WIOSNA” (w Projekcie Akademia Przyszłości) oraz streetworkerką w Fundacji „Nowe Centrum” działającej na terenie Nowej Huty.

e-mail: j.kulczycka@stowarzyszeniejedenswiat.org

person

Konrad Janik

Student psychologii na Uniwersytecie Pedagogicznym, kierunek o specjalności psychologia kliniczna. Jest zainteresowany psychoterapią i stale podnosi swoje kompetencje w tym obszarze w ramach różnorodnych szkoleń.
W Stowarzyszeniu przede wszystkim realizuje działania wolontaryjne przy PKD w Krakowie, wspiera działania profilaktyczne kierowane do różnych populacji, odpowiada za organizację wydarzeń artystycznych w ramach realizowanych projektów, benefitów i benefisów.

person

mgr Justyna Konieczny

Uczestniczka projektu Kl.3B 2013, Liderka Środowiskowa Profilaktyki HIV/AIDS. Absolwentka studiów licencjackich z pedagogiki resocjalizacyjnej oraz studiów magisterskich z psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim.
W Stowarzyszeniu wspiera działania profilaktyczne kierowane do populacji ogólnej i współpracuje z Centrum Wsparcia dla osób seropozytywnych i ich bliskich.
Poza Stowarzyszeniem jest wolontariuszką w Ognisku TKKF Kraków „Przyjaciel Konika” (hipoterapia) oraz w projekcie „Od jednostki do grupy” – warsztaty dla dzieci autystycznych i ich rodzin (Krakowski Klub Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „LAJKONIK”).

person

mgr Magdalena Milczarek

Absolwentka prawa w Wyższej Szkole Handlu i Prawa w Warszawie (specjalność prawo cywilne), obecnie na 2. roku studiów psychologicznych na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie, ukończyła też Szkołę dla Rodziców, Wychowawców i Nauczycieli w ośrodku psychologiczno-pedagogicznym w Białej Podlaskiej oraz podyplomowe studia wyceny nieruchomości w Warszawie, a wcześniej szkołę muzyczną w Białej Podlaskiej.
Magdalena ima się wielu zajęć. Świadczy o tym jej wykształcenie i różnorodne doświadczenie zawodowe. W swoim życiu pracowała w MON oraz w kancelarii radcy prawnego, zajmowała się ceramiką, wyceniała nieruchomości, była instruktorką rytmiki i tańca dla dzieci w wieku przedszkolnym, jak i sama należała do zespołu tańca ludowego. Zajmowała się jako rolnik ochroną stanowisk lęgowych zagrożonych gatunków ptaków: czajki i derkacza. Przez cały ten czas dzieliła się też czasem prywatnym i pozytywną energią z ludźmi potrzebującymi podejmując prace wolontariackie. Była opiekunką dzieci uczestniczących w olimpiadzie specjalnej, jak również asystentką osoby z autyzmem w domu pobytu dziennego. Obecnie zainteresowania psychologią, psychodietetyką, dietetyką i neuropsychologią postanowiła przekuć z hobby na pracę zawodową.
W Stowarzyszeniu jest wolontariuszką przy Punkcie Konsultacyjno-Diagnostycznym w Krakowie i można ją spotkać na dyżurach na korytarzu PKD, a w czasie wolnym uczy się tańca salonowego i dworskiego w Szkole Tańca Jane Austen w Krakowie 🙂

person

Martyna Kampa

Uczestniczka projektu Kl.3B 2013, Liderka Środowiskowa Profilaktyki HIV/AIDS. Studentka pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej na UJ. Aktualnie uczestniczy w działaniach profilaktycznych Stowarzyszenia, jest wolontariuszką przy Punkcie Konsultacyjno-Diagnostycznym w Krakowie i koordynuje działania Stowarzyszenia prowadzone na rzecz osób seropozytywnych i ich bliskich. W latach 2013-2014 była wiceprezesem fundacji Pryzmat Różnorodności. Ukończyła warsztaty dotyczące planowania, opracowywania i realizowania projektów międzynarodowych zakończone certyfikatem Fundacji Alternatywnych Inicjatyw Edukacyjnych. Gra na ukulele i świetnie śpiewa.

e-mail: m.kampa@stowarzyszeniejedenswiat.org