maria

dr n. społ. Maria Brodzikowska | Prezes Zarządu

Absolwentka pedagogiki resocjalizacyjnej w Instytucie Pedagogiki UJ. Stopień doktora uzyskała również na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jej praca doktorska dotyczyła świadomości wychowawczej oraz relacji w związkach osób o mieszanym statusie serologicznym. Jest adiunktem w Zakładzie Pedagogiki w Instytucie Nauk Społecznych na Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu AWF w Krakowie. Współpracuje też z Instytutem Pedagogiki UJ – działalność dydaktyczna w zakresie problematyki HIV/AIDS, dyskryminacji-antydyskryminacji, wykluczenia. Posiada dyplom ukończenia studiów podyplomowych „Profilaktyka HIV/AIDS” oraz certyfikat doradcy okołotestowego w PKD. Aktualnie w trakcie 4-letniego studium z zakresu systemowej terapii rodzin w Ośrodku Szkoleń Systemowych w Krakowie. Autorka i współautorka badań, publikacji i wystąpień konferencyjnych dotyczących HIV/AIDS w kraju i za granicą, współpracowniczka innych organizacji pozarządowych, współautorka programu profilaktycznego dla szkół gimnazjalnych, rekomendowanego przez Krajowe Centrum ds. AIDS.

e-mail: m.brodzikowska@stowarzyszeniejedenswiat.org

staszek

lek. Stanisław Żołądek | Wiceprezes Zarządu

Lekarz zainteresowany psychiatrią i seksuologią – absolwent Collegium Medicum UJ. Edukator Rówieśniczy ds. HIV/AIDS. Posiada certyfikat doradcy okołotestowego w PKD wydany przez Krajowe Centrum ds. AIDS. W trakcie studiów był zaangażowany w działania Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA-Poland: w latach 2010-2011 koordynator ogólnopolskich działań IFMSA-Poland w trakcie obchodów Word AIDS Day i International AIDS Candlelight Memorial, członek Zespołu ds. Szkoleń, Członek Komisji Rewizyjnej kadencji 2013.

e-mail: s.zoladek@stowarzyszeniejedenswiat.org

tomasz

Tomasz Suchocki | Skarbnik Stowarzyszenia

Edukator Rówieśniczy ds. HIV/AIDS. Realizator programów edukacyjnych we współpracy ze Stowarzyszeniem oraz z innymi organizacjami pozarządowymi (KTPU, KPH, IFMSA-Poland i in.). Wolontariusz przy Punkcie Konsultacyjno-Diagnostycznym w Krakowie. Współpracownik Fundacji Motywacja i Działanie w Międzyzdrojach – realizacja wielu programów profilaktyczno-edukacyjnych w zakresie HIV/AIDS w Świnoujściu i Międzyzdrojach, w tym współautorstwo programu profilaktyki HIV/AIDS dla szkół gimnazjalnych, rekomendowanego przez Krajowe Centrum ds. AIDS. Specjalista ds. kadr i płac oraz rozliczeń i budżetów w Stowarzyszeniu.

e-mail: t.suchocki@stowarzyszeniejedenswiat.org

person

Jarosław Brodzikowski | Sekretarz Zarządu

W latach ’90 i aż do roku 2009 związany z Krakowskim Towarzystwem Pomocy Uzależnionym, gdzie współorganizował system wsparcia dla seropozytywnych osób uzależnionych (czynnie uzależnionych, w programie metadonowym oraz w trakcie leczenia w ośrodkach abstynencyjnych), pracował w krakowskim telefonie zaufania AIDS oraz był wychowawcą w Noclegowni dla Osób Czynnie Uzależnionych FENIKS i Mieszkaniach Readaptacyjnych FENIKS II. W latach 2003-2006 prowadził działalność szkoleniową i profilaktyczną. Aktualnie opiekuje się dokumentacją Stowarzyszenia, pełni funkcję doradczą i zajmuje się własną karierą zawodową.

dora

mgr Marta Dora | Pełnomocniczka Zarządu ds. Partnerów Kluczowych

Koordynatorka projektu „Analiza sposobu prezentowania HIV i osób żyjących z HIV w mediach ogólnopolskich”

Absolwentka psychologii stosowanej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Obecnie w trakcie studiów doktoranckich w Instytucie Psychologii Wydziału Filozoficznego UJ. Uczestniczka 4-5 letniego całościowego szkolenia psychodynamiczno-systemowego przygotowującego do certyfikatu psychoterapeuty. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie wychowania seksualnego na Wydziale Pedagogicznym UW. Prowadzi działalność dydaktyczną w Instytutach Psychologii Filozofii UJ oraz Uniwersytecie SWPS z zakresu wzajemnych powiązań psychologii i etyki oraz seksuologii. Ma na swoim koncie liczne publikacje i wystąpienia konferencyjne zakresie zdrowia seksualnego, seksualności, zagadnień LGBT. Współprowadzi polską część europejskiego badania postaw wobec związków i rodzin zakładanych przez osoby tej samej płci. Jest psycholożką w Fundacji Trans-Fuzja, współpracuje z Kliniką Psychiatrii Dzieci i Młodzieży CM UJ, Fundacją Kultura dla Tolerancji i Europejską Fundacją Honorowego Dawcy Krwi.

e-mail: m.dora@stowarzyszeniejedenswiat.org

person

Martyna Kampa | Koordynatorka Centrum Wsparcia dla Osób Seropozytywnych i ich Bliskich

Uczestniczka projektu Kl.3B 2013, Liderka Środowiskowa Profilaktyki HIV/AIDS. Studentka pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej na UJ. Aktualnie uczestniczy w działaniach profilaktycznych Stowarzyszenia, jest wolontariuszką przy Punkcie Konsultacyjno-Diagnostycznym w Krakowie i koordynuje działania Stowarzyszenia prowadzone na rzecz osób seropozytywnych i ich bliskich. W latach 2013-2014 była wiceprezesem fundacji Pryzmat Różnorodności. Ukończyła warsztaty dotyczące planowania, opracowywania i realizowania projektów międzynarodowych zakończone certyfikatem Fundacji Alternatywnych Inicjatyw Edukacyjnych. Gra na ukulele i świetnie śpiewa.

e-mail: m.kampa@stowarzyszeniejedenswiat.org

person

mgr Sonia Kaczmarczyk | Specjalistka ds. Kontaktów z Mediami

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim, członkini Koła Psychiatrii UJ, od dawna zainteresowana seksuologią i to właśnie z nią wiąże swoją przyszłość zawodową. Aktualnie rozpoczyna studia podyplomowe w zakresie terapii poznawczo – behawioralnej. W Stowarzyszeniu „Jeden Świat” wspiera działania profilaktyczne kierowane do populacji ogólnej oraz jest odpowiedzialna za kontakt z mediami. Dba o promocję testowania w mediach internetowych i tradycyjnych. Prywatnie zainteresowana wszelkimi sportami górskimi, filmem i egzotycznymi podróżami, na które zawsze jest za mało czasu.

e-mail: s.kaczmarczyk@stowarzyszeniejedenswiat.org

person

Justyna Konieczny

Uczestniczka projektu Kl.3B 2013, Liderka Środowiskowa Profilaktyki HIV/AIDS. Absolwentka studiów licencjackich z pedagogiki resocjalizacyjnej oraz studentka psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim. W Stowarzyszeniu wspiera działania profilaktyczne kierowane do populacji ogólnej i współpracuje z Centrum Wsparcia dla osób seropozytywnych i ich bliskich. Poza Stowarzyszeniem jest wolontariuszką w Ognisku TKKF Kraków „Przyjaciel Konika” (hipoterapia) oraz w projekcie „Od jednostki do grupy” – warsztaty dla dzieci autystycznych i ich rodzin (Krakowski Klub Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „LAJKONIK”).

person

Justyna Kulczycka

Uczestniczka projektu Kl.3B 2013, Liderka Środowiskowa Profilaktyki HIV/AIDS. Studentka pedagogiki resocjalizacyjnej na Akademii Ignatianum. W Stowarzyszeniu wspiera działania profilaktyczne kierowane przede wszystkim do populacji studentów oraz zajmuje się pomocą socjalną dla osób seropozytywnych w trudnej sytuacji życiowej, w tym także dla nowo diagnozowanych obcokrajowców. Szczególnie bliskim dla niej tematem jest przeciwdziałanie dyskryminacji osób zakażonych. Poza Stowarzyszeniem „Jeden Świat” jest także wolontariuszką Stowarzyszenia „WIOSNA” (w Projekcie Akademia Przyszłości) oraz streetworkerką w Fundacji „Nowe Centrum” działającej na terenie Nowej Huty.

e-mail: j.kulczycka@stowarzyszeniejedenswiat.org

person

mgr Łukasz Malinowski | Specjalista ds. Marketingu i PR

Nauczyciel matematyki i informatyki – wykształcenie wyższe pedagogiczne, matematyka z informatyką w Instytucie Matematyki na Uniwersytecie Pedagogicznym. Brał udział w wewnętrznych szkoleniach s z zakresu HIV/AIDS, STIs i substancji psychoaktywnych dla Członków i Wolontariuszy Stowarzyszenia, jak i uczestniczył i współprowadził szkolenia zewnętrzne. Znany jest również w Stowarzyszeniu z tego, że świetnie gotuje.

e-mail: l.malinowski@stowarzyszeniejedenswiat.org

mijas

mgr Magdalena Mijas

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim, Podyplomowych Studiów Pomocy Psychologicznej w Dziedzinie Seksuologii na UAM w Poznaniu oraz Podyplomowych Studiów w Zakresie Wychowania Seksualnego na Uniwersytecie Warszawskim. Obecnie doktorantka na Wydziale Nauk o Zdrowiu CM UJ. Nauczycielka akademicka, badaczka, autorka publikacji i wystąpień z zakresu psychologii LGBTQ, zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego oraz historii seksualności. Współredaktorka książek „Wprowadzenie do psychologii LGB” oraz „Seksualność człowieka. Wybrane zagadnienia”. Współpracuje ze Stowarzyszeniem Profilaktyki i Wsparcia w zakresie HIV/AIDS „Jeden Świat” oraz Fundacją Trans-Fuzja świadcząc poradnictwo i pomoc psychologiczną. Zasiada w zarządzie Fundacji Kultura dla Tolerancji.

e-mail: m.mijas@stowarzyszeniejedenswiat.org

person

Mateusz Pliczko | koordynator wydarzeń profilaktycznych (projekt „HIVczat”)

Student medycyny na Collegium Medicum UJ. Edukator rówieśniczy w zakresie HIV/AIDS certyfikowany przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-Poland. Absolwent szkolenia „Co każdy pomagacz wiedzieć powinien”. Zajmuje się organizacją happeningów i innych wydarzeń profilaktycznych zarówno w środowisku studenckim, jak i w pubach oraz na ulicach Krakowa. Reprezentant Stowarzyszenia na forum innych krakowskich organizacji pozarządowych.

e-mail: m.pliczko@stowarzyszeniejedenswiat.org

person

Sylwia Wojciechowicz | Specjalistka ds. Wolontariatu

Koordynatorka projektu „Antydyskryminacyjna Gra Planszowa”

Studentka filologii polskiej, specjalność antropologiczno-kulturowa na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Absolwentka szkolenia „Co każdy pomagacz wiedzieć powinien”. W Stowarzyszeniu zajmuje się innowacyjnymi działaniami profilaktycznymi. Szczególnie bliska jest jej profilaktyka skierowana do młodzieży. Prywatnie wielbicielka dobrej kuchni, seriali oraz gier planszowych.

e-mail: s.wojciechowicz@stowarzyszeniejedenswiat.org

person

Anna Bularz 

Uczestniczka projektu Kl.3B 2013, Liderka Środowiskowa Profilaktyki HIV/AIDS. Studentka psychologii ogólnej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Interesuje się zagadnieniami związanymi z seksualnością człowieka, edukacją seksualną i tematyką LGBTQ. W Stowarzyszeniu wspiera działania profilaktyczne kierowane do różnych grup społecznych, była pomysłodawczynią i pierwszą koordynatorką programu HIVczat. Współorganizatorka konferencji Seksualność człowieka w Krakowie. Chętnie uczestniczy we wszelkich szkoleniach doskonalących i stawia pierwsze kroki w prowadzeniu warsztatów.

person

Paweł Wuwer

Student IV roku prawa i II roku psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Poza kwestiami związanymi z prawem i psychologią, interesuje się również historią, polityką i literaturą. W Stowarzyszeniu zaangażowany głównie w organizację projektów profilaktycznych kierowanych do różnych populacji, służy radą w kwestiach prawnych Zarządowi oraz beneficjentom projektów, angażuje się w działania lobbujące za racjonalizacją przepisów kryminalizujących narażenie na zakażenie oraz stawia pierwsze kroki w pracy przy Centrum Wsparcia dla osób seropozytywnych i ich bliskich.