Punkt Konsultacyjno-Diagnostyczny wykonujący badania w kierunku HIV anonimowo i bezpłatnie
połączonE z poradnictwem okołotestowym w KRAKOWIE

Czas trwania: 03.01.2022 – 31.12.2024

Opis projektu: Głównym celem projektu jest umożliwienie wykonywania bezpłatnych i anonimowych testów w kierunku HIV w Punkcie Konsultacyjno-Diagnostycznym w Krakowie (PKD). Działalność PKD opiera się na: profesjonalnym poradnictwie przed i po wykonaniu testu w kierunku HIV, zlecaniu wykonywania testów, pobieraniu krwi oraz wydawaniu wyników. Projekt skierowany jest do populacji ogólnej, w szczególności zamieszkującej na terenie Małopolski – z oferty Punktu skorzystać może każda osoba, która wyraża chęć wykonania testu oraz poszukuje informacji dotyczących ryzyka zakażenia. Podstawowym efektem projektu będzie uzyskanie wiedzy o swoim statusie serologicznym (czyli tego, czy jest się zakażonym HIV czy nie) przez osoby zgłaszające się do PKD. Działania projektowe służą uzyskaniu dostępu do sprawdzonej wiedzy dotyczącej zakażenia HIV oraz profilaktyki zakażeń, zaś wśród osób, u których zostanie rozpoznane zakażenie – możliwie szybkiemu rozpoczęciu leczenia i poprawie jakości życia. Zwiększenie dostępu do wiedzy o swoim statusie serologicznym przełoży się na zmniejszenie liczby zakażeń HIV w populacji ogólnej.

Finansowanie: Ze środków budżetów państwa (Krajowe Centrum ds. AIDS)

Kwota dofinansowania:
2022: 125 818 zł
2023: 125 512 zł
2024: 115 000 zł
Łącznie: 366 330 zł

Całkowita wartość zadania:
2022: 181 317,78 zł
2023: 187 151,29 zł
2024: 190 290,63 zł
Łącznie: 558 759,70 zł

Nazwa programu: Krajowy Program Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS na lata 2022-2026