Punkt Konsultacyjno-Diagnostyczny wykonujący badania w kierunku HIV anonimowo i bezpłatnie połączony z poradnictwem okołotestowym w Krakowie

Czas trwania: 03.01.2022-31.12.2024

Krótki opis projektu: Głównym celem projektu jest umożliwienie wykonania bezpłatnego i anonimowego testu w kierunku HIV w ramach prowadzonego przez Stowarzyszenie Profilaktyki Zdrowotnej „Jeden Świat” Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego w Krakowie (PKD). Działalność Punktu opiera się na: profesjonalnym poradnictwie przed i po wykonaniu testu w kierunku HIV, zlecaniu wykonywania testów, pobieraniu krwi oraz wydawaniu wyników. Projekt skierowany jest do populacji ogólnej, w szczególności zamieszkującej na terenie Małopolski – z oferty Punktu skorzystać może każda osoba, która wyraża chęć wykonania testu oraz poszukuje informacji dotyczących ryzyka zakażenia.  Podstawowym efektem projektu będzie uzyskanie wiedzy o swoim statusie serologicznym (czyli wystąpieniu lub braku zakażenia HIV) przez osoby zgłaszające się do PKD. Działania projektowe służą uzyskaniu dostępu do sprawdzonej wiedzy dotyczącej zakażenia HIV oraz profilaktyki zakażeń, zaś u osób, u których zostanie rozpoznane zakażenie – możliwie szybkiemu rozpoczęciu leczenia i poprawie jakości życia. Zwiększenie dostępu do wiedzy o swoim statusie serologicznym przełoży się na zmniejszenie liczby zakażeń HIV w populacji ogólnej.

Finansowanie: ze środków budżetów państwa przez Krajowe Centrum ds. AIDS

Kwota dofinansowania: 345 000 zł

Całkowita wartość zadania: 441 508,88

Nazwa programu: Krajowy Program Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS na lata 2022-2026