Stowarzyszenie Profilaktyki Zdrowotnej „Jeden Świat” istnieje na terenie Małopolski już od lat ’90 XX w. Początkowo funkcjonowało pod nazwą „Jest Jeden Świat”, ściśle współpracując najpierw z CTN Monar-Kraków, a następnie Krakowskim Towarzystwem Pomocy Uzależnionym. Członkowie i wolontariusze Stowarzyszenia prowadzili w późnych latach ’90 i wczesnych 2000 krakowski telefon zaufania HIV/AIDS, poradnictwo dla osób żyjących z HIV i ich bliskich, grupy wsparcia, wolontariat na Oddziale Nabytych Niedoborów Odporności w Krakowie, czy też zbiórki publiczne, które służyły za wsparcie socjalne dla osób pozbawionych źródeł dochodów.

W roku 2007 Stowarzyszenie zostało przekształcone w Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Żyjących z HIV, Chorych na AIDS i Ich Bliskich „Jeden Świat” i jego formuła została nieco zmieniona.

Do roku 2009 nadal ściśle współpracowało z Krakowskim Towarzystwem Pomocy Uzależnionym, prowadząc Grupy Wsparcia, wolontariat na Oddziale Nabytych Niedoborów Odporności, naukę języka angielskiego i niemieckiego dla podopiecznych, wsparcie socjalne, szkolenia dla różnych grup społecznych i zawodowych, a od roku 2009 – organizowało wydarzenia związane z obchodami World AIDS Day i CandleLight Memorial we współpracy z IFMSA-Poland (w tym szkolenia, konferencje, wystawy, konkursy itp.).

W roku 2013 zmieniono nazwę Stowarzyszenia na “Stowarzyszenie Profilaktyki i Wsparcia w zakresie HIV/AIDS “Jeden Świat”, podkreślając tym samym dwa główne obszary działalności organizacji. Pod nazwą tą Stowarzyszenie działało do połowy 2019 roku.

Dziś – pod nazwą Stowarzyszenie Profilaktyki Zdrowotnej „Jeden Świat” – prowadzi działania w czterech głównych obszarach:

  • Wsparcie osób zakażonych HIV poprzez prowadzenie grupy wsparcia, zajęć psychoedukacyjnych, mediowania w kontaktach z opieką zdrowotną oraz interwencję kryzysową. Ponadto Stowarzyszenie prowadzi działania na rzecz racjonalizacji przepisów kryminalizujących narażenie na zakażenie oraz interweniuje w przypadku dyskryminujących i stygmatyzujących doniesień medialnych;
  • Działania profilaktyczne kierowane do różnych grup społecznych oraz przeznaczone głównie dla osób z zawodów pomocowych działania edukacyjne (szkolenia, warsztaty);
  • Badania naukowe: Stowarzyszenie szczególnie zainteresowane jest sposobem w jaki przekaz medialny i profilaktyczny dotyczący HIV kreuje rzeczywistość. Ponadto Stowarzyszenie prowadzi badania celem opracowania programów profilaktycznych w zakresie HIV.
  • Anonimowe i bezpłatne testowanie w kierunku HIV połączone z profesjonalnym poradnictwem okołotestowym.

Działania są prowadzone w sposób wolontariacki, przede wszystkim w Małopolsce. Osoby żyjące z HIV stanowią ważny element zespołu wolontariuszy i wywierają realny wpływ na kierunek działań Stowarzyszenia.