Mateusz Pliczko | Prezes Zarządu

Lekarz, absolwent kierunku lekarskiego na Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, absolwent studiów podyplomowych z seksuologii klinicznej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, uczestnik Szkoły Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej na Uniwersytecie SWPS. Obecnie w trakcie specjalizacji z psychiatrii w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie, ponadto zatrudniony w Pracowni Seksuologii Katedry Psychiatrii CM UJ. W ramach Stowarzyszenia obecnie pełni funkcję prezesa zarządu, pracuje jako doradca okołotestowy w PKD w Krakowie oraz angażuje się w projekty szkoleniowe oraz profilaktyczne. W przeszłości koordynował działania profilaktyczne oraz PKD w Krakowie. Posiada certyfikat doradcy okołotestowego wydany przez Krajowe Centrum ds. AIDS. Był również związany z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Studentów Medycyny IFMSA-Poland, gdzie zajmował się kwestiami zdrowia seksualnego. Współautor rozdziałów w monografii „Dysforia i nie niezgodność płciowa” oraz publikacji naukowych z zakresu zdrowia osób LGBT+. W wolnych chwilach praktykuje jogę lub oddaje się dobrej lekturze.

e-mailm.pliczko@stowarzyszeniejedenswiat.org

Paweł Wuwer | Wiceprezes Zarządu

Z wykształcenia prawnik i psycholog. Aktualnie zatrudniony w kancelarii radców prawnych na stanowisku aplikanta radcowskiego. W Stowarzyszeniu sprawuje funkcję Wiceprezesa, przez kilka lat był również koordynatorem PKD w Rzeszowie. Posiada certyfikat doradcy okołotestowego w zakresie HIV, prowadził z tego zakresu także zajęcia na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz liczne szkolenia. Oprócz Stowarzyszenia zaangażowany jest w działalność Federacji Znaki Równości oraz Fundacji Kultura dla Tolerancji. W czasie wolnym lubi oderwać się od obowiązków, zanurzając się w świecie gier komputerowych.

e-mail: p.wuwer@stowarzyszeniejedenswiat.org

Tomasz Suchocki | Członek Zarządu

Edukator Rówieśniczy ds. HIV/AIDS, realizator programów edukacyjnych i profilaktycznych we współpracy ze Stowarzyszeniem oraz z innymi organizacjami pozarządowymi (KTPU, KPH, IFMSA-Poland i in.).
Wolontariusz przy Punkcie Konsultacyjno-Diagnostycznym w Krakowie i Rzeszowie, w Stowarzyszeniu prowadzi także szkolenia kierowane do różnych grup społecznych. Absolwent kursu z zakresu kadr i płac oraz księgowości, sprawuje opiekę nad finansami organizacji, dba o rzetelne rozliczanie otrzymywanych dotacji.
Współpracownik Fundacji Motywacja i Działanie w Międzyzdrojach – realizacja wielu programów profilaktyczno-edukacyjnych w zakresie HIV/AIDS w Świnoujściu i Międzyzdrojach, w tym współautorstwo programu profilaktyki HIV/AIDS dla szkół gimnazjalnych, rekomendowanego przez Krajowe Centrum ds. AIDS.
Jest przedstawicielem Stowarzyszenia w Koalicji Organizacji Pozarządowych 1Grudnia, a poza Stowarzyszeniem prowadzi krakowskie tramwaje 🙂

e-mail: t.suchocki@stowarzyszeniejedenswiat.org

Łukasz Malinowski | Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Nauczyciel matematyki i informatyki – wykształcenie wyższe pedagogiczne, matematyka z informatyką w Instytucie Matematyki na Uniwersytecie Pedagogicznym.
Brał udział w wewnętrznych szkoleniach s z zakresu HIV/AIDS, STIs i substancji psychoaktywnych dla Członków i Wolontariuszy Stowarzyszenia, jak i uczestniczył i współprowadził szkolenia zewnętrzne.
Jest członkiem Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia. W Stowarzyszeniu zajmuje się przede wszystkim tworzeniem projektów graficznych w realizowanych przez nas działaniach i dokumentacją fotograficzną wydarzeń, a także dba o stronę internetową oraz promocję w mediach społecznościowych. Uczestnik licznych szkoleń z zakresu fotografii.

 

Magdalena Milczarek | Członkini Komisji Rewizyjnej

Studentka przedostatniego roku psychologii, specjalność kliniczna, absolwentka prawa. Przez wiele lat czas dzieliła się czasem prywatnym i pozytywną energią z ludźmi potrzebującymi podejmując prace wolontariackie. Była opiekunką dzieci uczestniczących w olimpiadzie specjalnej, jak również asystentką osoby z autyzmem w domu pobytu dziennego i uczestniczką programu „Wolontariat na miarę” w krakowskim Centrum Autyzmu. Zainteresowania psychologią postanowiła przekuć z hobby na pracę zawodową – obecnie odbywa staż w Ośrodku dla Osób z Autyzmem „Effatha”. W Stowarzyszeniu jest członkiem zwyczajnym i wolontariuszką przy Punkcie Konsultacyjno- Diagnostycznym w Krakowie, można ją było spotkać na korytarzu jako wsparcie przed konsultacją i badaniem oraz po nich, także podczas eventów organizowanych przez Stowarzyszenie.

Maria Brodzikowska | Przewodnicząca Rady Stowarzyszenia

Doktor nauk społecznych, pedagożka resocjalizacyjna, psychoterapeutka systemowa. Ukończyła również między innymi Studia Podyplomowe “Profilaktyka HIV/AIDS”, Kurs Interwencji Kryzysowej, Szkolenie z Racjonalnej Terapii Zachowania I stopnia oraz Trening Restrukturyzacji Postaw Wobec Seksualności z Patti Britton. Obecnie pracuje w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, a także jako psychoterapeutka w Centrum Psychoterapii Przestworza oraz w Poradni Leczenia Uzależnień przy Parasolowym Centrum Terapii w Krakowie. Przez wiele lat współpracowała z Krakowskim Towarzystwem Pomocy Uzależnionym gdzie od 2002 roku współorganizowała wsparcie dla osób żyjących z HIV, uczestniczyła w wolontariacie na Oddziale Chorób Zakaźnych CM UJ, szkoliła różne grupy w zakresie tematyki zakażeń HIV. Współzałożycielka, wieloletnia prezeska, a obecnie członkini Rady Stowarzyszenia. Prowadzi szkolenia z zakresu problematyki zakażeń HIV i substancji psychoaktywnych oraz pracuje jako doradczyni okołotestowa w PKD w Krakowie. Przedstawicielka Stowarzyszenia w Ogólnopolskiej Koalicji Organizacji Pozarządowych 1Grudnia. Laureatka nagrody „Czerwonej Kokardki” przyznawanej za przyczynienie się do poprawy jakości życia osób żyjących z HIV i istotny wkład w działania profilaktyczne w dziedzinie HIV i AIDS w Polsce. Autorka i współautorka wielu badań, artykułów i wystąpień konferencyjnych, w tym między innymi projektów takich jak Analiza Prezentowania Zakażenia HIV i Osób żyjących z HIV w Mediach Ogólnopolskich (2015-2016) oraz Chemsex Polska (2018-2019) – projekt zrealizowany w Narodowym Instytucie Zdrowia – Państwowym Zakładzie Higieny. Współautorka programu zajęć z zakresu profilaktyki HIV dla szkół gimnazjalnych opracowanego w ramach Fundacji Motywacja i Działanie w Międzyzdrojach, który uzyskał rekomendację Krajowego Centrum ds. AIDS. Członkini Polskiego Towarzystwa Naukowego AIDS i Zespołu Pedagogiki Młodzieży przy KNP PAN.

Stanisław Żołądek | Członek Rady Stowarzyszenia

Lekarz w trakcie specjalizacji z zakresu psychiatrii – absolwent Collegium Medicum UJ i pracownik Oddziału Klinicznego Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.
Jest certyfikowanym przez Krajowe Centrum ds. AIDS doradcą poradnictwa okołotestowego w zakresie HIV, pracującym w Punktach Konsultacyjno-Diagnostycznych w Krakowie i Rzeszowie, a także członkiem Polskiego Towarzystwa Naukowego AIDS. Aktualnie w trakcie studium z zakresu psychoterapii w podejściu poznawczo-behawioralnym na Uniwersytecie SWPS w Katowicach. Autor i współautor licznych badań i wystąpień konferencyjnych w zakresie problematyki zakażeń HIV.
Był reprezentantem Stowarzyszenia „Jeden Świat” w Małopolskim Zespole ds. Realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS na lata 2012-2016. Aktualnie zaangażowany w działania Stowarzyszenia w zakresie edukacji studentów medycyny i kadr medycznych w obszarze psychospołecznych aspektów zakażenia HIV.
Edukator Rówieśniczy ds. HIV/AIDS, w trakcie studiów był zaangażowany w działania Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA-Poland: w latach 2010-2011 koordynator ogólnopolskich działań IFMSA-Poland w trakcie obchodów Word AIDS Day i International AIDS Candlelight Memorial, członek Zespołu ds. Szkoleń. Obecnie członek IFMSA-Poland Alumni.

 

Agnieszka Walendzik-Ostrowska | Członkini Rady Stowarzyszenia

Pedagożka, edukatorka seksualna, w profilaktykę HIV zaangażowana od 1993 roku. W Stowarzyszeniu pracuje w Punkcie Konsultacyjno-Diagnostycznym w Krakowie. Jest także członkinią Rady Stowarzyszenia.Jest absolwentką Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze (obecnie Uniwersytet Zielonogórski), Podyplomowych Studiów Wychowania Seksualnego na Uniwersytecie Warszawskim oraz Podyplomowych Studiów „Seksuologia Kliniczna. Opiniowanie, Edukacja, Terapia” na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Doktorat obroniła na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego. Pracuje we Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach. Jest certyfikowaną trenerką edukatorów seksualnych (certyfikat Towarzystwa Rozwoju Rodziny i Ministerstwa Edukacji Narodowej, uzyskany w 1997 r.), w Krajowym Centrum ds. AIDS w 2003 roku uzyskała certyfikaty: uprawniający do prowadzenia szkoleń z problematyki HIV/AIDS oraz doradcy  poradnictwa okołotestowego w zakresie HIV. Jest współautorką jedynego w Polsce podręcznika do profilaktyki HIV pt. „Pozytywne życie. O profilaktyce HIV dla edukatorów”, autorką licznych materiałów edukacyjnych i popularnonaukowych dotyczących wychowania seksualnego, psychospołecznych aspektów epidemii HIV oraz publikacji naukowych zakresu edukacji seksualnej i problematykiseksualności człowieka. Jest zaangażowana w pracę innych organizacji pozarządowych: jako wiceprzewodnicząca Zarządu Głównego Towarzystwa Rozwoju Rodziny – najstarszej polskiej organizacji działającej w obszarze zdrowia seksualnego i edukacji seksualnej oraz członkini honorowa Zjednoczenia „Pozytywni w Tęczy”. W 2003 roku otrzymała nagrodę „Czerwonej Kokardki”, przyznawaną osobom, które wniosły istotny wkład w działania profilaktyczne w dziedzinie HIV i AIDS w Polsce. W 2004 roku była nominowana do nagrody „Człowiek Tęczy”, przyznawanej przez środowiska LGBT za działania na rzecz równych praw i przeciwdziałania dyskryminacji.

Marta Dora | Koordynatorka ds. Partnerów Kluczowych

Absolwentka psychologii stosowanej na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studiów z zakresu wychowania seksualnego na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyła studia doktoranckie w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest seksuologiem klinicznym certyfikowanym przez Polskie Towarzystwo Seksuologiczne, specjalistką psychoseksuologiem oraz doradczynią poradnictwa okołotestowego HIV certyfikowanym przez Krajowe Centrum ds. AIDS. Ukończyła całościowe szkolenie systemowo-psychodynamiczne Fundacji Kontekst w Krakowie oraz Kurs Psychoterapii Zaburzeń Seksualnych przy Fundacji Rozwoju Terapii Rodzin Na Szlaku. Pracuje jako psycholog, seksuolog i psychoterapeutka w Poradni Seksuologicznej Oddziału Klinicznego Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, w Centrum Terapii Synteza oraz w ramach praktyki prywatnej. W Stowarzyszeniu Profilaktyki Zdrowotnej „Jeden Świat” od ośmiu lat prowadzi szkolenia z zakresu zdrowia seksualnego i HIV, przez pięć lat pracowała jako doradczyni w punktach w Krakowie i Rzeszowie. Współredagowała publikację „Język. Media. HIV”. Współpracuje także z Fundacją Dziewczyny w Spektrum, Fundacją Trans-Fuzja, School of Medicine in English UJ CM oraz Instytutem Psychologii UJ. Jest członkinią Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Naukowego AIDS. 

Magdalena Mijas 

Psycholożka, naukowczyni, podwójna doktora – w dziedzinie nauk społecznych a także nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauk o zdrowiu. Asystentka w Instytucie Zdrowia Publicznego CMUJ. Doradczyni okołotestowa w Punkcie Konsultacyjno-Diagnostycznym w Krakowie. W Stowarzyszeniu Profilaktyki Zdrowotnej “Jeden świat” zajmuje się szkoleniami z zakresu zdrowia seksualnego, poradnictwem testowym oraz przygotowaniem i realizacją projektów badawczych. Tematyką zdrowia seksualnego i poradnictwem okołotestowym zajmuje się od siedmiu lat. Od znacznie dłuższego czasu współpracuje z różnymi organizacjami pozarządowymi świadcząc poradnictwo i pomoc psychologiczną osobom różnorodnym płciowo i seksualnie. Jest członkinią Polskiego Towarzystwa Naukowego AIDS. Naukowo zajmuje się badaniem zależności między doświadczeniami stygmatyzacji społecznej i nierównościami w zdrowiu. Wyniki swoich badań publikuje na łamach recenzowanych czasopism naukowych o międzynarodowym i krajowym zasięgu.

Rafał Majka

Posiada wykształcenie interdyscyplinarne: doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie kulturoznawstwo (Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS), absolwent podyplomowych studiów z gender studies (Uniwersytet Warszawski), studiów podyplomowych w zakresie badania trendów społecznych i gospodarczych (AGH) oraz studiów magisterskich filologii angielskiej (Uniwersytet Śląski). Zatrudniony w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie na Wydziale Psychologii, Pedagogiki i Nauk Humanistycznych. Pracuje również jako doradca w obszarze poradnictwa okołotestowego HIV/AIDS w punkcie konsultacyjno-diagnostycznym w Krakowie. Naukowo zajmuje się wpływem epidemii na życie społeczne, nowymi biotechnologiami medycznymi (PrEP, TasP), doświadczeniem seropozytywności oraz niewykrywalności wśród mężczyzn nieheteroseksualnych, zdrowiem seksualnym społeczności LGBTQ+ oraz progresywnymi ruchami społecznymi. Koordynował krakowską część ogólnopolskiego projektu „ChemSex Polska – ogólnopolskie badanie dotyczące zjawiska ChemSex w populacji MSM”, zorganizowanego przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH-Państwowy Instytut Badawczy w 2019 roku. W 2021 roku dzięki Stypendium Rządu Francuskiego (BGF) prowadził badania nad francuskim doświadczeniem z profilaktyką przedekspozycyjną wśród mężczyzn nieheteroseksualnych w Marsylii, Nicei i Paryżu. Uzyskał również stypendium amerykańsko-szwajcarskie (Harvard Law School, Massachusetts; The Graduate Institute of International and Development Studies, Genewa) na opracowanie projektu dotyczącego zdrowia seksualnego mężczyzn nieheteroseksualnych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Członek Rady Naukowej Ośrodka Badań Społecznych nad Seksualnością ISNS Uniwersytetu Warszawskiego. Członek Polskiego Towarzystwa Genderowego, Polskiego Towarzystwa Socjologicznego oraz European Association of Social Anthropologists. Współredaktor internetowego czasopisma zajmującego się studiami queer InterAlia (https://interalia.queerstudies.pl/). Uwielbia się rozwijać intelektualnie, seriale kryminalne, komiksy Marvela, siłownię oraz muzykę pop.

Michał Dudek

Absolwent wydziału farmaceutycznego CM UJ, kierunek analityka medyczna, diagnosta laboratoryjny w NZOZ Diagmed oraz BarskaClinic w Nowym Sączu, certyfikowany doradca PKD w Rzeszowie, członek Polskiego Towarzystwa
Diagnostyki Laboratoryjnej i Polskiego Towarzystwa Naukowego AIDS.

Konrad Janik

Student psychologii na Uniwersytecie Pedagogicznym, kierunek o specjalności psychologia kliniczna. Jest zainteresowany psychoterapią i stale podnosi swoje kompetencje w tym obszarze w ramach różnorodnych szkoleń.
W Stowarzyszeniu przede wszystkim realizuje działania wolontaryjne przy PKD w Krakowie, wspiera działania profilaktyczne kierowane do różnych populacji, odpowiada za organizację wydarzeń artystycznych w ramach realizowanych projektów, benefitów i benefisów.