PONIŻSZE INFORMACJE DOTYCZĄ AKTUALNIE WYŁĄCZNIE PKD W KRAKOWIE.

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi zaleceniami, brak dostosowania się do nich może skutkować odmową przyjęcia w PKD. Dla zapewnienia bezpieczeństwa wprowadziliśmy elektroniczny system rejestracji na anonimowe i bezpłatne testy w kierunku HIV. Z kalendarza należy wybrać datę i godzinę, na którą chcą się Państwo umówić oraz wpisać hasło*, które zostanie podane Doradczyni/Doradcy podczas wizyty. W celu odebrania wyniku testu prosimy o niekorzystanie z formularza rejestracyjnego, tylko o kontakt mailowy.

Prosimy o przemyślane rezerwacje – nie przychodząc w zarezerwowanym terminie, uniemożliwiają Państwo skorzystanie z wizyty komuś innemu. 

Prosimy o wejście do Punktu Pobrań Diagnostyki nie wcześniej niż 5 min przed planowaną wizytą oraz o punktualność – nie będziemy mieli możliwości wykonania testu, jeśli zjawią się Państwo o innej porze. ** Po wejściu do Punktu należy zdezynfekować ręce (dozownik znajduje się na korytarzu) oraz pozostawać przez cały czas we własnej maseczce zasłaniającej usta i nos (prosimy nie przychodzić w przyłbicach – w żadnym stopniu nie zabezpieczają one ani Państwa ani naszego personelu przed zakażeniem).

Prosimy o odroczenie wizyty w naszym PKD lub wcześniejszy kontakt mailowy, jeśli w ciągu ostatnich 14 dni mieli Państwo:

  1. kontakt z osobą z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2,
  2. kontakt z osobą poddaną kwarantannie lub objętą nadzorem epidemiologicznym,
  3. nałożoną na siebie kwarantannę lub nadzór epidemiologiczny,
  4. gorączkę (powyżej 37,5), zaburzenia lub utratę węchu, zapalenie spojówek, kaszel, trudności w oddychaniu, biegunki, inne objawy infekcji wirusowej górnych dróg oddechowych lub objawy paragrypowe,
  5. wykonany test na obecność SARS-Cov-2, a wynik jest dodatni lub wymaga jeszcze powtórzenia.

W przypadku pytań lub rezygnacji z wizyty, prosimy o kontakt mailowy na adres pkd.krakow@stowarzyszeniejedenswiat.org (w mailu proszę podać zarezerwowaną datę i godzinę wraz z wpisanym hasłem).

Uprzejmie prosimy o nieprzychodzenie do Punktu z osobami towarzyszącymi – osoby takie powinny ewentualnie oczekiwać poza budynkiem Punktu! Informujemy również, że o możliwości wykonania bezpłatanych testów w kierunku HBV i HCV, więcej informacji: https://www.su.krakow.pl/nasz-szpital/aktualnosci/bezplatne-badania-w-kierunku https://www.alablaboratoria.pl/20133-nobel-w-medycynie-badania-w-alab-laboratoria–bezplatna-diagnostyka-hcv

*hasło to dowolne słowo lub ciąg cyfr (przynajmniej dwa znaki), które nie stanowią danych osobowych – prosimy nie wpisywać imion, nazwisk, dat urodzenia, PESEL, etc. Proszę zapamiętać podane hasło, w przeciwnym przypadku nie zostaną Państwo przyjęci.

**Umówienie wizyty na daną godzinę nie gwarantuje przyjęcia dokładnie o tej godzinie – z uwagi na dynamikę pracy Punktu może zdarzyć się konieczność oczekiwania do kilkunastu minut. Prosimy o wyrozumiałość.

Uwaga: Adres mailowy podany przy rejestracji przechowujemy do maksymalnie 7 dni od dnia rejestracji, a gromadzimy adresy mailowe w celu wyeliminowania tzw. botów dokonujących rezerwacji automatycznie. Pozostałe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się pod adresem: www.stowarzyszeniejedenswiat.org/rodo

Dokonanie rezerwacji za pośrednictwem formularza jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych! W każdej chwili może ona zostać cofnięta – wystarczy zgłosić takie żądanie na nasz adres mailowy: kontakt@stowarzyszeniejedenswiat.org

Rezerwacje można dokonywać na obecny miesiąc, rezerwacja terminu na kolejny miesiąc zostaje umożliwiona w ostatnim tygodniu miesiąca.

Legenda – dzień oznaczony na czerwono – wszystkie terminy zajęte; godzina oznaczona na szaro – termin zajęty