PONIŻSZE INFORMACJE DOTYCZĄ AKTUALNIE WYŁĄCZNIE PKD W KRAKOWIE.


Prosimy o zapoznanie się z poniższymi zaleceniami, brak dostosowania się do nich może skutkować odmową przyjęcia w PKD

W celu umówienia wizyty należy skorzystać z elektronicznego systemu rejestracji  Z kalendarza należy wybrać datę i godzinę, na którą chcą się Państwo umówić oraz wpisać hasło*, które zostanie podane Doradczyni/Doradcy podczas wizyty. Termin odbioru wyniku zostanie ustalony podczas wizyty. W celu ustalenia innego terminy prosimy o kontakt mejlowy.


Prosimy o przemyślane rezerwacje – nie przychodząc w zarezerwowanym terminie, uniemożliwiają Państwo skorzystanie innej osobie.


Prosimy o punktualność – możemy nie mieć możliwości wykonania testu, jeśli zjawią się Państwo o innej porze. ** W trakcie wizyty w Punkcie należy cały czas pozostawać we własnej maseczce zasłaniającej usta i nos. 


W przypadku objawów infekcji prosimy o odroczenie wizyty na czas po ustąpieniu objawów.


W przypadku pytań lub rezygnacji z wizyty, prosimy o kontakt mailowy na adres pkd.krakow@stowarzyszeniejedenswiat.org (w mailu proszę podać zarezerwowaną datę i godzinę wraz z wpisanym hasłem).

 

*hasło to dowolne słowo lub ciąg cyfr (przynajmniej dwa znaki), które nie stanowią danych osobowych – prosimy nie wpisywać imion, nazwisk, dat urodzenia, PESEL, etc. 

**Umówienie wizyty na daną godzinę nie gwarantuje przyjęcia dokładnie o tej godzinie – z uwagi na dynamikę pracy Punktu może zdarzyć się konieczność oczekiwania do kilkunastu minut. Prosimy o wyrozumiałość.


Uwaga: Adres mailowy podany przy rejestracji przechowujemy do maksymalnie 7 dni od dnia rejestracji, a gromadzimy adresy mailowe w celu wyeliminowania tzw. botów dokonujących rezerwacji automatycznie. Pozostałe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się pod adresem: www.stowarzyszeniejedenswiat.org/rodo


Dokonanie rezerwacji za pośrednictwem formularza jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych! W każdej chwili może ona zostać cofnięta – wystarczy zgłosić takie żądanie na nasz adres mailowy: kontakt@stowarzyszeniejedenswiat.org


Rezerwacje można dokonywać na obecny miesiąc, rezerwacja terminu na kolejny miesiąc zostaje umożliwiona w ostatnim tygodniu miesiąca poprzedzającego.


Legenda – dzień oznaczony na czerwono – wszystkie terminy zajęte; godzina oznaczona na szaro – termin zajęty