Punkt Konsultacyjno-Diagnostyczny wykonujący badania w kierunku HIV anonimowo i bezpłatnie
połączonE z poradnictwem okołotestowym w Rzeszowie

Czas trwania: 03.01.2022 – 31.12.2024

Opis projektu: Głównym celem projektu jest umożliwienie wykonywania bezpłatnych i anonimowych testów w kierunku HIV w Punkcie Konsultacyjno-Diagnostycznym w Rzeszowie (PKD). Działalność PKD opiera się na: profesjonalnym poradnictwie przed i po wykonaniu testu w kierunku HIV, zlecaniu wykonywania testów, pobieraniu krwi oraz wydawaniu wyników. Projekt skierowany jest do populacji ogólnej, w szczególności zamieszkującej na terenie Podkarpacia – z oferty Punktu skorzystać może każda osoba, która wyraża chęć wykonania testu oraz poszukuje informacji dotyczących ryzyka zakażenia. Podstawowym efektem projektu będzie uzyskanie wiedzy o swoim statusie serologicznym (czyli tego, czy jest się zakażonym HIV czy nie) przez osoby zgłaszające się do PKD. Działania projektowe służą uzyskaniu dostępu do sprawdzonej wiedzy dotyczącej zakażenia HIV oraz profilaktyki zakażeń, zaś wśród osób, u których zostanie rozpoznane zakażenie – możliwie szybkiemu rozpoczęciu leczenia i poprawie jakości życia. Zwiększenie dostępu do wiedzy o swoim statusie serologicznym przełoży się na zmniejszenie liczby zakażeń HIV w populacji ogólnej.

Finansowanie: Ze środków budżetów państwa (Krajowe Centrum ds. AIDS)

Kwota dofinansowania:
2022: 66 920 zł
2023: 65 567 zł
2024: 62 000 zł
Łącznie: 194 487 zł

Całkowita wartość zadania:
2022: 74 380,09 zł
2023: 72 892,00 zł
2024: 69 002,00 zł
Łącznie: 216 274,09 zł

Nazwa programu: Krajowy Program Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS na lata 2022-2026