Bezpłatny kurs języka ukraińskiego

Termin:

Kurs rozpocznie się 08.12.2022 i będzie odbywał się w kolejne czwartki o godzinie 18:00. Spotkania będą trwały 90 min. W sumie odbędzie się 12 spotkań, ostatnie spotkanie zaplanowane jest na 23.02

Miejsce:

Kurs zostanie zrealizowany w formie on-line, przy wykorzystaniu platformy Microsoft Teams. Warunkiem udziału w kursie jest możliwość udziału z transmisją obrazu i dźwięku (kamerki).

Dla kogo?

Kurs przeznaczony jest osób związanych ze świadczeniem pomocy w grupie osób zakażonych HIV oraz w populacjach kluczowych o zwiększonym ryzyku zakażenia – mężczyzn mających kontakty
seksualne z mężczyznami, osób transpłciowe, osób używających substancji psychoaktywnych w iniekcjach, osób świadczących usługi seksualne oraz więźniów. Pierwszeństwo będą miały osoby działające w ramach organizacji pozarządowych.

Prowadząca:

Maria Kazarian – Pochodzi z Ukrainy, ma wykształcenie pedagogiczne, znam język ukraiński, rosyjski, polski oraz angielski. Posiada 7-letnie doświadczenie w nauczaniu języka. Od 2019 roku pracuje w Fundacji Spoko Polish – wyjątkowej organizacji oraz szkole językowej, której naszym celem jest nie tylko nauczanie języka, ale też pomoc obcokrajowcom w integracji w Polsce i współtworzenie tolerancyjnego, otwartego społeczeństwa w Polsce. 

 

Cena:

Udział w kursie jest bezpłatny, jednak łączy się podpisaniem umowy udziału w szkoleniu do 72 h po informacji o zakwalifikowaniu. W ramach umowy uczestnik zobowiązuje się do obecności w przynajmniej 9 z 12 spotkań, a w przypadku większej liczby nieobecności do zapłaty 100 zł za każde zajęcia, w których nie uczestniczył.

Zgłoszenia:

Zgłoszeń prosimy dokonywać przez formularz rejestracyjny dostępny TUTAJ.

Zapisy przyjmujemy do końca listopada, potwierdzenie uczestnictwa prześlemy do 04.12.2022

Zakres kursu:

Alfabet, wymowa, akcent

1.1 Zapoznanie się z alfabetem ukraińskim. Osobliwości wymowy liter jotowanych, spółgłosek Л, Г, Щ
1.2 Akcent w języku ukraińskim. Czytanie tekstów z zaznaczonym akcentem w każdym wyrazie. Stabilny i niestabilny akcent
1.3 Miękki znak i apostrof w języku ukraińskim. osobliwości i rola miękkiego znaku i apostrofa. Ćwiczenia z czytaniem wyrazów i zdań

Podstawy gramatyki języka ukraińskiego

2.1 Zaimki osobowe i dzierżawcze. Odmiana czasowników w czasie teraźniejszym. Ćwiczenia i konwersacje z użyciem słownictwa specjalistycznego
2.2 Rzeczowniki i przymiotniki. Odmiana czasowników w czasie przeszłym.: Ćwiczenia i konwersacje z użyciem słownictwa specjalistycznego
2.3 Liczebniki zwykłe i porządkowe. Odmiana czasowników w czasie przyszłym. Ćwiczenia i konwersacje z użyciem słownictwa specjalistycznego

Słownictwo specjalistyczne

3.1 To warto wiedzieć o HIV i AIDS: podstawowe pojęcia w języku ukraińskim związane z HIV i AIDS  
3.2 Drogi zarażenia. Jak wygląda testowanie i rodzaję wyników testu: podstawowe pojęcia w języku ukraińskim związane z testowaniem 
3.3 Jak dbać o zdrowie: podstawowe pojęcia w języku ukraińskim związane ze sposobami i czynnościami sprzyjającymi zmniejszeniu ryzyka zarkażenia 

Praca z dokumentacją zawodową
4.1 Praca z broszurami
4.2 Praca z ankietami
4.3 Praca z dokumentacją osobową