Dodatkowe dyżury psychologiczne

Informujemy, iż od dnia 5 września 2020 roku mogą Państwo skorzystać z dodatkowego dyżuru na telefonie interwencyjnym: w soboty w godz. 13:00 – 15:00 pod numerem 736 941 859.

Dyżurujący udzielają wsparcia w razie kryzysu, udzielają informacji co do diagnostyki i leczenia oraz wskazują, gdzie uzyskać inne, potrzebne wsparcie.