Centrum Wsparcia dla Osób Żyjących z HIV i ich bliskich

Projekt stanowi kontynuację projektów „Centrum Wsparcia dla Osób Nowo Zdiagnozowanych „Jeden Świat” oraz „Pozytywnie przy kawie”.

W ramach projektu Stowarzyszenie oferuje wsparcie osobom zakażonym i ich bliskim w postaci:

  • prowadzenia telefonu interwencyjnego pod numerem: 736 941 959, który dostępny jest w piątki w godzinach 17:00-19:00,
  • udzielanie poradnictwa oraz wsparcia psychologicznego za pośrednictwem poczty e-mail pod adresem: wsparcie@stowarzyszeniejedenswiat.org,
  • bezpośrednie spotkania w terminach ustalonych z zainteresowanymi osobami.

W ramach Centrum Wsparcia możliwe jest skorzystanie z pomocy psychologa oraz psychoterapeuty (nie prowadzimy jednak regularnej terapii).