KL.3B – Klub Liderów 2015

Druga edycja KL.3B był to projekt skierowany do osób, które mieszkają, pracują lub uczą się na terenie województw małopolskiego i podkarpackiego lub są z nimi związane, które chcą zajmować się edukacją i profilaktyką w zakresie HIV/AIDS oraz uzyskać tytuł Liderek/Liderów Środowiskowych w zakresie HIV/AIDS i uczestniczyć w przyszłości w pracach specjalnego zespołu profilaktycznego – Klubu Liderów.
Dla osób, które ukończyły 18 lat.

Etapy projektu:

I. Warsztaty wyjazdowe w dniach 3-7.08.2015 r. w Lanckoronie (pięć intensywnych dni warsztatowych);
Podczas warsztatów wyjazdowych zostaną poruszone kwestie takie jak:
– Zakażenie HIV: aspekty medyczne, społeczne, prawne i etyczne;
– Inne infekcje przenoszone drogą płciową;
– Zakażenia HCV i HBV;
– Podstawowe aspekty seksualności człowieka;
– Środki psychoaktywne a zdrowie seksualne;
– Edukacja antydyskryminacyjna;
– Edukacja rówieśnicza;
– Tworzenie i zarządzanie projektami profilaktycznymi.

II. Praca indywidualna nad tworzeniem projektów akcji profilaktycznych we własnym, lokalnym środowisku, (do wykorzystania 3 godziny konsultacji indywidualnych ze specjalistami/specjalistkami);
Na tym etapie zadaniem uczestników będzie stworzenie projektu akcji profilaktycznej pod kierunkiem specjalistów i specjalistek ze Stowarzyszenia „Jeden Świat” (do wykorzystania 3 godziny konsultacji indywidualnych ze specjalistami/specjalistkami). Akcje mają być kierowane do lokalnego środowiska Uczestnika. Może to być uczelnia, dzielnica, miejsce pracy, środowisko, w którym się pracuje, ulubiony klub, itp.

III. Przygotowanie i przeprowadzenie zaprojektowanej akcji w listopadzie i grudniu 2015 roku
W kolejnym etapie zadaniem Uczestników będzie wdrożenie projektu akcji w życie przy stałym wsparciu Mentorki (uczestniczek poprzedniej edycji projektu).

IV. Warsztat superwizyjny.

V. Egzamin na Liderki/Liderów Środowiskowych.

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.