KL.3B – Klub Liderów

KL.3B – Klub Liderów „Bądź Bardziej Bezpieczny”
Realizacja projektu: czerwiec – listopad 2013

Projekt skierowany był do studentów uczących się w województwie małopolskim. W trakcie trwania projektu zostało przeprowadzone szkolenie w formie kursu dla 9 przedstawicieli społeczności studenckiej z różnych szkół wyższych w województwie małopolskim. Po ukończeniu całego kursu osoby uczestniczące otrzymywały tytuł Lidera Środowiskowego profilaktyki HIV/AIDS.

Podczas 5-cio dniowego szkolenia wyjazdowego do Woli Kalinowskiej uczestnicy poszerzali swoją wiedzę na temat HIV/AIDS, innych infekcji przenoszonych drogą płciową (STIs), zakażeń HBV i HCV, ogólnej wiedzy dotyczącej uzależnień, podstaw metodologicznych tworzenia programów i akcji profilaktycznych, edukacji rówieśniczej oraz fundraisingu.

Kolejnym etapem projektu było zaprojektowanie akcji profilaktycznych skierowanych do społeczności akademickiej na ich uczelni, z uwzględnieniem specyfiki odbiorców i terenu działań.

Trzeci etap to realizacja zaprojektowanych działań.

Czwarty etap projektu to warsztat superwizyjny podsumowujący działania, na którym omawiane były poszczególne programy, ich przebieg, trudności w realizacji i sposoby przeciwdziałania im oraz pomysły na modyfikację programów. Całe szkolenie zakończyło się egzaminem w zakresie poruszanym w trakcie szkoleń.

Akcje przeprowadzone przez uczestniczki przybrały różne formy – stoiska informacyjne, konkursy, warsztaty, pomiar wiedzy studentów woj. małopolskiego, a nawet nabożeństwo. Odbyły się one w uczelniach:

 • Akademia Ignatianum,
 • Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ,
 • Instytut Pedagogiki UJ,
 • Uniwersytet Pedagogiczny,
 • Instytut Psychologii UJ,
 • Collegium Medicum UJ,
 • PWSZ w Nowym Sączu,
 • Wydział Filozoficzny UJ,
 • Oraz konkurs kierowany do całej społeczności studenckiej.

LICZBOWE OKREŚLENIE DZIAŁAŃ:

 • Szkolenie liderskie przeprowadzono dla 9 osób, które następnie zbudowały swoje zespoły (do koordynatorek poszczególnych akcji dołączyło w sumie 8 osób pomagających w organizacji akcji);
 • Uzyskano prawie 500 uzupełnionych kwestionariuszy wiedzy na temat HIV/AIDS;
 • Rozdano 4000 materiałów edukacyjnych;
 • Przeprowadzono warsztaty dla około 65 osób;
 • Odprawiono nabożeństwo dla ok. 50 osób;
 • Odprawiono Mszę Św. dla ok. 150 osób;
 • Otrzymano 9 plakatów konkursowych i 14 konspektów konkursowych.

Szacuje się, że liczba osób, które mogły zostać objęte którąś z form oddziaływania, mogła wynieść ok. 5000 osób.

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

Projekt objęty patronatem merytorycznym Krajowego Centrum ds. AIDS.

Dodatkowo poszczególne działania w ramach akcji profilaktycznych zostały wsparte przez Ekspert Wojewódzką da. Informacji o Narkotykach i Narkomanii Małgorzatę Nowobilską-Stanios, Teatr Stary w Krakowie oraz Wspólnotę Akademicką Jezuitów.