Centrum Wsparcia dla Osób Nowo Zdiagnozowanych „Jeden Świat”

Centrum Wsparcia dla Osób Nowo Zdiagnozowanych „Jeden Świat”
Realizacja projektu: kwiecień-listopad 2013

Projekt był kontynuowany w postaci działania Pozytywnie przy kawie oraz Bocian z kokardką. Obecnie kontynuowany jest jako Centrum Wsparcia dla Osób Żyjących z HIV i ich bliskich.

Projekt przeznaczony był w szczególności dla osób, które niedawno dowiedziały się o swoim zakażeniu i mały z tego powodu wiele nurtujących pytań, na które chcą otrzymać fachową odpowiedź.

Skierowany był do osób, które mieszają obecnie na terenie województwa małopolskiego, śląskiego, podkarpackiego lub świętokrzyskiego.

Na program składały się:

Szkolenia

w czasie których uczestnicy dowiedzieli się trochę więcej na temat leczenia zakażenia, radzenia sobie z nim w życiu codziennym, aspektów prawnych, seksu, związków, relacji z innymi ludźmi, mieli okazję zastanowić się, jak i komu mówić oraz nie mówić o zakażeniu i usłyszeli wiele innych pomocnych rzeczy.

Porady indywidualne

w czasie których była można porozmawiać ze specjalistami o sprawach, które nurtują lub są trudne, ale którymi uczestnicy/uczestniczki nie chcieli dzielić się na forum grupy,

Grupy wsparcia

specjalna przestrzeń do wymiany doświadczeń, konfrontacji sposobów postrzegania zakażenia i życia z nim, ale także – do rozmów o innych sprawach, wspólnej zabawy i ciekawej aktywności z ludźmi, przy których można czuć się bezpiecznie.

Szczegółowe informacje o terminach i zapisy (z zachowaniem pełnej anonimowości):
hiv.krakow@gmail.com (mail jest nadal aktywny – można śmiało na niego pisać).

Ponadto w środy, piątki i niedziele od 20.00 do 22.00 można było porozmawiać z nami przez komunikator GG:46252732 .

W ramach projektu odbyło się:

  • 8 spotkań edukacyjnych, w których uczestniczyło 19 osób,
  • 65 godzin porad indywidualnych,
  • 7 spotkań grupowych,
  • 198 godzin dyżurów na Gadu-Gadu, podczas których udzielono 153 porady.

Projekt zrealizowany przy wsparciu Krajowego Centrum ds. AIDS.