Antydyskryminacyjna Gra Planszowa

Nasze Stowarzyszenie otrzymało dofinansowanie w ramach programu „Pozytywnie Otwarci”. Dzięki niemu stworzono unikalne narzędzie dydaktyczne w postaci gry planszowej o charakterze antydyskryminacyjnym, przeznaczonej dla młodzieży i dorosłych.

Gra została wydana i rozdystrybuowana wśród szkół i edukatorów. Kilka egzemplarzy pozostało w ręku Stowarzyszenia.

Koordynatorka Projektu: Sylwia Wojciechowicz