Analiza sposobu prezentowania HIV i osób żyjących z HIV w mediach ogólnopolskich

Projekt był odpowiedzią na stygmatyzację osób seropozytywnych oraz częste błędy merytoryczne w polskich przekazach medialnych na temat HIV/AIDS. Kluczowym działaniem była analiza artykułów i notatek prasowych dotyczących HIV/AIDS opublikowanych na łamach najbardziej opiniotwórczych dzienników i tygodników pod kątem ich poprawności, wizerunku osób seropozytywnych oraz stygmatyzującego języka. Na tej podstawie stworzony został raport zawierający rekomendacje dla pracowników mediów i osób chcących w sposób niestygmatyzujący i poprawny pisać o HIV/AIDS. Raport w formie książkowej oraz elektronicznej został przekazany instytucjom kultury i nauki (wśród nich zwłaszcza agencjom prasowym, redakcjom czasopism, stowarzyszeniom dziennikarzy, organizacjom studentów dziennikarstwa). Raport jest także narzędziem pracy o charakterze interwencyjnym i edukacyjnym wykonywanej przez członków Stowarzyszenia w ramach projektu realizowanego dotychczas pod nazwą Pozytywny Monitoring Mediów.

Koordynatorka projektu: mgr Marta Dora

Projekt pt. Analiza sposobu prezentowania HIV i osób żyjących z HIV w mediach ogólnopolskich realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG
Więcej na: https://www.facebook.com/EEANorwayGrants?fref=ts

POBIERZ RAPORT