MONITORING MEDIÓW

Analiza sposobu prezentowania HIV i osób żyjących z HIV w mediach ogólnopolskich

Projekt jest odpowiedzią na stygmatyzację osób seropozytywnych oraz częste błędy merytoryczne w polskich przekazach medialnych na temat HIV/AIDS. Kluczowe działanie stanowiła analiza artykułów i notatek prasowych dotyczących HIV/AIDS opublikowanych na łamach najbardziej opiniotwórczych dzienników i tygodników pod kątem ich poprawności, wizerunku osób seropozytywnych oraz stygmatyzującego języka.

Prezentujemy Państwu publikację pt. „Język, media, HIV. Obraz zakażenia i osób seropozytywnych w artykułach prasowych” pod redakcją Magdaleny Mijas, Marty Dory, Marii Brodzikowskiej oraz Stanisława Żołądka, będącą rezultatem trwającego blisko dwa lata projektu.

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

AKTUALNE PROJEKTY

Analiza sposobu prezentowania HIV i osób żyjących z HIV w mediach ogólnopolskich

Projekt jest odpowiedzią na stygmatyzację osób seropozytywnych oraz częste błędy merytoryczne w polskich przekazach medialnych na temat HIV/AIDS.
Read More »

Antydyskryminacyjna Gra Planszowa

Z przyjemnością informujemy, że nasze Stowarzyszenie otrzymało dofinansowanie w ramach programu „Pozytywnie Otwarci”. Dzięki niemu stworzymy unikalne narzędzie dydaktyczne jakim będzie…
Read More »

Pozytywnie przy kawie

Od soboty 05.03.2016 r. wracamy ze spotkaniami dla osób seropozytywnych „Pozytywnie przy kawie”. Spotkania odbywać się będą w Miejskim Ośrodku Wspierania Inicjatyw Społecznych w Krakowie os. Centrum C10.
Spotkania będą odbywać się w…
Read More »

Co każdy pomagacz wiedzieć powinien…

Są to cykliczne warsztaty skierowane do osób zajmujących się pracą z drugim człowiekiem. Podczas zajęć poruszane są zagadnienia związane nie tylko z aspektem medycznym zakażenia HIV, ale również społecznym i prawnym.
Read More »

HIVczat

HIVczat to projekt partyworkingowy- to cykliczne spotkania w krakowskich klubokawiarniach, podczas których rozdajemy ulotki, prezerwatywy, lubrykanty, a także edukujemy z zakresu HIV/AIDS i innych infekcji przenoszonych drogą płciową…
Read More »

Pozytywny Monitoring Mediów

Projekt prowadzony przez zespół wolontariuszy Stowarzyszenia. Jego zadaniem jest ciągły monitoring mediów tradycyjnych, jak i elektronicznych i reagowanie na przekłamania dotyczące zakażenia HIV, osób żyjących z HIV, jak również…
Dołącz do patrolu! »

ZARZĄD

maria

dr n. społ. Maria Brodzikowska | Prezes Zarządu

Absolwentka pedagogiki resocjalizacyjnej w Instytucie Pedagogiki UJ. Stopień doktora uzyskała również na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jej praca doktorska dotyczyła świadomości wychowawczej oraz relacji w związkach osób o mieszanym statusie serologicznym. Jest adiunktem w Zakładzie Pedagogiki w Instytucie Nauk Społecznych na Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu AWF w Krakowie. Współpracuje też z Instytutem Pedagogiki UJ – działalność dydaktyczna w zakresie problematyki HIV/AIDS, dyskryminacji-antydyskryminacji, wykluczenia. Posiada dyplom ukończenia studiów podyplomowych „Profilaktyka HIV/AIDS” oraz certyfikat doradcy okołotestowego w PKD. Aktualnie w trakcie 4-letniego studium z zakresu systemowej terapii rodzin w Ośrodku Szkoleń Systemowych w Krakowie. Autorka i współautorka badań, publikacji i wystąpień konferencyjnych dotyczących HIV/AIDS w kraju i za granicą, współpracowniczka innych organizacji pozarządowych, współautorka programu profilaktycznego dla szkół gimnazjalnych, rekomendowanego przez Krajowe Centrum ds. AIDS.

staszek

lek. Stanisław Żołądek | Wiceprezes Zarządu

Lekarz zainteresowany psychiatrią i seksuologią – absolwent Collegium Medicum UJ. Edukator Rówieśniczy ds. HIV/AIDS. Posiada certyfikat doradcy okołotestowego w PKD wydany przez Krajowe Centrum ds. AIDS. W trakcie studiów był zaangażowany w działania Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA-Poland: w latach 2010-2011 koordynator ogólnopolskich działań IFMSA-Poland w trakcie obchodów Word AIDS Day i International AIDS Candlelight Memorial, członek Zespołu ds. Szkoleń, Członek Komisji Rewizyjnej kadencji 2013.

tomasz

Tomasz Suchocki | Skarbnik Stowarzyszenia

Edukator Rówieśniczy ds. HIV/AIDS. Realizator programów edukacyjnych we współpracy ze Stowarzyszeniem oraz z innymi organizacjami pozarządowymi (KTPU, KPH, IFMSA-Poland i in.). Wolontariusz przy Punkcie Konsultacyjno-Diagnostycznym w Krakowie. Współpracownik Fundacji Motywacja i Działanie w Międzyzdrojach – realizacja wielu programów profilaktyczno-edukacyjnych w zakresie HIV/AIDS w Świnoujściu i Międzyzdrojach, w tym współautorstwo programu profilaktyki HIV/AIDS dla szkół gimnazjalnych, rekomendowanego przez Krajowe Centrum ds. AIDS. Specjalista ds. kadr i płac oraz rozliczeń i budżetów w Stowarzyszeniu.

person

Jarosław Brodzikowski | Sekretarz Zarządu

W latach ’90 i aż do roku 2009 związany z Krakowskim Towarzystwem Pomocy Uzależnionym, gdzie współorganizował system wsparcia dla seropozytywnych osób uzależnionych (czynnie uzależnionych, w programie metadonowym oraz w trakcie leczenia w ośrodkach abstynencyjnych), pracował w krakowskim telefonie zaufania AIDS oraz był wychowawcą w Noclegowni dla Osób Czynnie Uzależnionych FENIKS i Mieszkaniach Readaptacyjnych FENIKS II. W latach 2003-2006 prowadził działalność szkoleniową i profilaktyczną. Aktualnie opiekuje się dokumentacją Stowarzyszenia, pełni funkcję doradczą i zajmuje się własną karierą zawodową.