MONITORING MEDIÓW

Analiza sposobu prezentowania HIV i osób żyjących z HIV w mediach ogólnopolskich

Projekt jest odpowiedzią na stygmatyzację osób seropozytywnych oraz częste błędy merytoryczne w polskich przekazach medialnych na temat HIV/AIDS. Kluczowe działanie stanowiła analiza artykułów i notatek prasowych dotyczących HIV/AIDS opublikowanych na łamach najbardziej opiniotwórczych dzienników i tygodników pod kątem ich poprawności, wizerunku osób seropozytywnych oraz stygmatyzującego języka.

Prezentujemy Państwu publikację pt. „Język, media, HIV. Obraz zakażenia i osób seropozytywnych w artykułach prasowych” pod redakcją Magdaleny Mijas, Marty Dory, Marii Brodzikowskiej oraz Stanisława Żołądka, będącą rezultatem trwającego blisko dwa lata projektu.

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

AKTUALNE PROJEKTY

Co każdy pomagacz wiedzieć powinien…

Są to cykliczne warsztaty skierowane do osób zajmujących się pracą z drugim człowiekiem. Podczas zajęć poruszane są zagadnienia związane nie tylko z aspektem medycznym zakażenia HIV, ale również społecznym i prawnym.
Read More »

Pozytywny Monitoring Mediów

Projekt prowadzony przez zespół wolontariuszy Stowarzyszenia. Jego zadaniem jest ciągły monitoring mediów tradycyjnych, jak i elektronicznych i reagowanie na przekłamania dotyczące zakażenia HIV, osób żyjących z HIV, jak również…
Dołącz do patrolu! »

Centrum Wsparcia

Oferujemy wsparcie psychologiczne osobom zakażonym i ich bliskim. W każdy piątek od 17:00 do 19:00 możliwe jest skorzystanie z telefonu interwencyjnego pod numerem 736 941 859. Ponadto możliwe jest uzyskanie wsparcia mailowo pod adresem: hiv.krakow@gmail.com
Read More »

ZARZĄD

zdjecie2

dr n. społ. Maria Brodzikowska | Prezes Zarządu

Koordynatorka Punktów Konsultacyjno-Diagnostycznych w Krakowie i Rzeszowie
Absolwentka pedagogiki resocjalizacyjnej w Instytucie Pedagogiki UJ. Stopień doktora uzyskała również na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jej praca doktorska dotyczyła świadomości wychowawczej oraz relacji w związkach osób o mieszanym statusie serologicznym. Posiada dyplom ukończenia studiów podyplomowych „Profilaktyka HIV/AIDS”.
Jest członkinią Polskiego Towarzystwa Naukowego AIDS, certyfikowanym przez Krajowe Centrum ds. AIDS doradcą poradnictwa okołotestowego w zakresie HIV, pracującym w Punktach Konsultacyjno-Diagnostycznych w Krakowie i Rzeszowie oraz adiunktem w Zakładzie Pedagogiki w Instytucie Nauk Społecznych na Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu AWF w Krakowie. Jest również członkinią Zespołu Pedagogiki Młodzieży przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN.
Aktualnie w trakcie 4-letniego studium z zakresu psychoterapii w podejściu systemowym w Ośrodku Szkoleń Systemowych w Krakowie, przygotowującym do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, jak również ukończyła kurs Racjonalnej Terapii Zachowania I stopnia. Współpracuje w zakresie psychoterapii z Parasolowym Centrum Terapii w Krakowie i Stowarzyszeniem Tęczówka w Katowicach.
Autorka i współautorka licznych badań, publikacji i wystąpień konferencyjnych w kraju i za granicą dotyczących społecznych aspektów zakażeń HIV, współpracowniczka innych organizacji pozarządowych, współautorka programu profilaktyki HIV Fundacji Motywacja i Działanie dla szkół gimnazjalnych, rekomendowanego przez Krajowe Centrum ds. AIDS, członkini Rady Fundacji. Przez 7 lat współpracowała z Krakowskim Towarzystwem Pomocy Uzależnionym, uczestniczka licznych szkoleń dotyczących uzależnień oraz seksualności, w tym seminarium Psychoterapii w Redukcji Szkód z Andrew Tatarsky’m i Trening Restrukturyzacji Postaw Wobec Seksualności z Patti Britton.
Jest także przedstawicielką Stowarzyszenia w Koalicji Organizacji Pozarządowych 1Grudnia oraz w Małopolskim Zespole ds. Realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS na lata 2017-2021.

e-mail: m.brodzikowska@stowarzyszeniejedenswiat.org

20881860_1546782392027567_9081798783570383401_n

lek. Mateusz Pliczko | Wiceprezes Zarządu

Absolwent kierunku lekarskiego na Collegium Medicum UJ, członek Komisji Rewizyjnej w Stowarzyszeniu „Jeden Świat” oraz członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA-Poland. Od wielu lat zajmuje się edukacją w zakresie HIV w szkołach średnich, jest certyfikowanym Edukatorem IFMSA-Poland, obecnie prowadzi również szkolenia edukatorów w tym zakresie. W swojej działalności zajmował się zdrowiem reprodukcyjnym i HIV, był Koordynatorem Lokalnym i Członkiem Zespołu Ogólnopolskiego Programu Stałego ds. Zdrowia Reprodukcyjnego i AIDS w IFMSA. Jest certyfikowanym przez Krajowe Centrum ds. AIDS doradcą poradnictwa okołotestowego w zakresie HIV, pracującym w Punktach Konsultacyjno-Diagnostycznych w Krakowie i Rzeszowie. Absolwent szkolenia „Co każdy pomagacz wiedzieć powinien”.
W Stowarzyszeniu zajmuje się koordynacją pracy wolontariuszy w Punkcie Konsultacyjno-Diagnostycznym oraz organizowaniem szkoleń adresowanych do kadr pomocowych, akcji profilaktycznych na terenie Krakowa ( World AIDS Day, Candlelight AIDS Memorial i inne) i działań profilaktycznych w klubach nocnych. Reprezentant Stowarzyszenia na forum innych krakowskich organizacji pozarządowych.

e-mail: m.pliczko@stowarzyszeniejedenswiat.org

tomasz

Tomasz Suchocki | Skarbnik Stowarzyszenia

Specjalista ds. kadr i płac oraz rozliczeń i budżetów
Edukator Rówieśniczy ds. HIV/AIDS, realizator programów edukacyjnych i profilaktycznych we współpracy ze Stowarzyszeniem oraz z innymi organizacjami pozarządowymi (KTPU, KPH, IFMSA-Poland i in.).
Wolontariusz przy Punkcie Konsultacyjno-Diagnostycznym w Krakowie i Rzeszowie, w Stowarzyszeniu prowadzi także szkolenia kierowane do różnych grup społecznych. Absolwent kursu z zakresu kadr i płac oraz księgowości, sprawuje opiekę nad finansami organizacji, dba o rzetelne rozliczanie otrzymywanych dotacji.
Współpracownik Fundacji Motywacja i Działanie w Międzyzdrojach – realizacja wielu programów profilaktyczno-edukacyjnych w zakresie HIV/AIDS w Świnoujściu i Międzyzdrojach, w tym współautorstwo programu profilaktyki HIV/AIDS dla szkół gimnazjalnych, rekomendowanego przez Krajowe Centrum ds. AIDS.
Jest przedstawicielem Stowarzyszenia w Koalicji Organizacji Pozarządowych 1Grudnia, a poza Stowarzyszeniem prowadzi krakowskie tramwaje 🙂

e-mail: t.suchocki@stowarzyszeniejedenswiat.org

IMG_2276

mgr Paweł Wuwer | Sekretarz Zarządu

Koordynator Centrum Wsparcia dla Osób Żyjących z HIV i ich bliskich
Absolwent prawa i student IV roku psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Poza kwestiami związanymi z prawem i psychologią, interesuje się również historią, polityką i literaturą.
Posiada certyfikat Lidera Środowiskowego Profilaktyki HIV/AIDS (uczestnik projektu KL.3B 2015), aktualnie przygotowuje się do uzyskania certyfikatu doradcy poradnictwa okołotestowego w zakresie HIV. W Stowarzyszeniu zaangażowany przede wszystkim w koordynowanie zadań związanych z pomocą i wsparciem dla osób żyjących z HIV i ich bliskich, a ponadto w organizację szkoleń i projektów profilaktycznych kierowanych do różnych populacji, służy radą w kwestiach prawnych, angażuje się w działania lobbujące za racjonalizacją przepisów kryminalizujących narażenie na zakażenie.
Jest też przedstawicielem Stowarzyszenia w Federacji Znaki Równości.

e-mail: wuwer.pawel@gmail.com